Introduction of MBS-simulation in the product development of a snowmobile

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVäisänen, Esa
dc.contributor.authorAaltio, Lauri
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJuhala, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T15:58:20Z
dc.date.available2020-12-04T15:58:20Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractTämä diplomityö on osa Arctic Power-ohjelmaa, jossa toimii muun muassa Rovaniemen Ammattikorkeakoulu ja Bombardier-Nordtrac Oy. AP-ohjelman tavoitteena on kehittää huippuosaamista moottorikelkkojen testaamiseen, valmistukseen, kehittämiseen ja käyttämiseen Rovaniemen talousalueella. Mekanismien simulointiohjelmistojen käyttöönotto on tulossa mahdolliseksi henkilöautoteollisuuteen verrattuna pienemmille tuotantolaitoksille ohjelmien laadun parantuessa ja tietokoneiden laskentatehon halventuessa. Diplomityön tavoitteena on tehdä perustason selvitys siitä, soveltuvatko mekanismien simulointiohjelmistot moottorikelkan tuotekehitystyön työkaluksi. Tässä työssä luodaan katsaus mekanismien simuloinnin eri toimijoihin Suomessa. Kahta esimerkkiyritystä haastattelemalla selvitettiin, miten simulointitoiminta ja sen käyttöönotto tulisi yrityksessä järjestää. Työn yhteydessä tehtiin kirjallisuusselvitystä virtuaalisuunnittelun, ajodynamiikan simuloinnin ja lumen ominaisuuksien mittaamisen alueelta, erityisesti selvitettiin kelkan ja sen ajoalustan kontaktin simulointimahdollisuuksia. Työssä selostetaan moottorikelkan yleisiä perusratkaisuja ja ajodynamiikan perusteita. Työssä esitetään arvio siitä, miten suksen ja telamaton kontakti lumeen voitaisiin huomioida simuloinnissa parhaalla tavalla. Työssä pohditaan niitä erityispiirteitä, jotka juuri moottorikelkan simuloinnissa tulee ottaa huomioon. Työssä luodaan moottorikelkan simulointimalli ADAMS-ohjelmistoa käyttäen. Näin varmistetaan moottorikelkan simuloinnin kannalta oleellisten aiheiden kattava läpikäynti. Luotu simulointimalli todennetaan ajamalla sama testi fyysisellä ja simuloidulla kelkalla. Eri parametrien mitattuja ja simuloituja arvoja verrataan toisiinsa. Mallin todellisuuttavastaavuudesta, ja siitä miten mallia tulisi tarkentaa, esitetään arvio. Lopuksi esitetään arvio simulointitoiminnan soveltuvuudesta moottorikelkan tuotekehitystyöhön ja niistä eduista joita se toisi mukanaan.fi
dc.format.extent76
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90941
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120449776
dc.language.isofien
dc.programme.majorAuto- ja työkonetekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-16fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsimulationen
dc.subject.keywordajodynamiikkafi
dc.subject.keywordMBSen
dc.subject.keywordADAMSfi
dc.subject.keywordmodellingen
dc.subject.keywordvirtuaalisuunnittelufi
dc.subject.keywordsnowmobileen
dc.subject.keywordmallintaminenfi
dc.subject.keywordvehicle dynamicsen
dc.subject.keywordmoottorikelkkafi
dc.subject.keywordvirtual product developmenten
dc.subject.keywordmekanismien simulointifi
dc.titleIntroduction of MBS-simulation in the product development of a snowmobileen
dc.titleMekanismien simuloinnin käyttöönotto moottorikelkan tuotekehityksessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15808
local.aalto.idinssi19939
local.aalto.openaccessno
Files