Introduction of MBS-simulation in the product development of a snowmobile

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tämä diplomityö on osa Arctic Power-ohjelmaa, jossa toimii muun muassa Rovaniemen Ammattikorkeakoulu ja Bombardier-Nordtrac Oy. AP-ohjelman tavoitteena on kehittää huippuosaamista moottorikelkkojen testaamiseen, valmistukseen, kehittämiseen ja käyttämiseen Rovaniemen talousalueella. Mekanismien simulointiohjelmistojen käyttöönotto on tulossa mahdolliseksi henkilöautoteollisuuteen verrattuna pienemmille tuotantolaitoksille ohjelmien laadun parantuessa ja tietokoneiden laskentatehon halventuessa. Diplomityön tavoitteena on tehdä perustason selvitys siitä, soveltuvatko mekanismien simulointiohjelmistot moottorikelkan tuotekehitystyön työkaluksi. Tässä työssä luodaan katsaus mekanismien simuloinnin eri toimijoihin Suomessa. Kahta esimerkkiyritystä haastattelemalla selvitettiin, miten simulointitoiminta ja sen käyttöönotto tulisi yrityksessä järjestää. Työn yhteydessä tehtiin kirjallisuusselvitystä virtuaalisuunnittelun, ajodynamiikan simuloinnin ja lumen ominaisuuksien mittaamisen alueelta, erityisesti selvitettiin kelkan ja sen ajoalustan kontaktin simulointimahdollisuuksia. Työssä selostetaan moottorikelkan yleisiä perusratkaisuja ja ajodynamiikan perusteita. Työssä esitetään arvio siitä, miten suksen ja telamaton kontakti lumeen voitaisiin huomioida simuloinnissa parhaalla tavalla. Työssä pohditaan niitä erityispiirteitä, jotka juuri moottorikelkan simuloinnissa tulee ottaa huomioon. Työssä luodaan moottorikelkan simulointimalli ADAMS-ohjelmistoa käyttäen. Näin varmistetaan moottorikelkan simuloinnin kannalta oleellisten aiheiden kattava läpikäynti. Luotu simulointimalli todennetaan ajamalla sama testi fyysisellä ja simuloidulla kelkalla. Eri parametrien mitattuja ja simuloituja arvoja verrataan toisiinsa. Mallin todellisuuttavastaavuudesta, ja siitä miten mallia tulisi tarkentaa, esitetään arvio. Lopuksi esitetään arvio simulointitoiminnan soveltuvuudesta moottorikelkan tuotekehitystyöhön ja niistä eduista joita se toisi mukanaan.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Väisänen, Esa
Keywords
simulation, ajodynamiikka, MBS, ADAMS, modelling, virtuaalisuunnittelu, snowmobile, mallintaminen, vehicle dynamics, moottorikelkka, virtual product development, mekanismien simulointi
Other note
Citation