Knitted skin - Developing a knitted skin prototype for a children’s breathing difficulty visualization simulator

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Knitted Skin is a functional textile development project looking into the possibilities to simulate the stretch and fit of human skin by knitting. The knitwear development project is part of the work of a multidisciplinary research group looking for more effective ways to explore and measure children’s breathing problems. The research group is developing a breathing difficulty visualization simulator to teach both artificial intelligence and human health personnel to detect children’s breathing distresses visually. Knitted Skin is a knitted artificial skin of the simulator. The focus of the thesis research and development is in knitted structures, industrial knitting and seamless knitting. The theoretical research of this thesis introduces knitted structures and industrial 3D knitting technologies. In addition, the research displays the features of human skin imitated in the knitted garment. The background research introduces the former work of the research group and gives an overview of previous research and projects touching similar topics with Knitted Skin. The theoretical background of this thesis is based on constructive design research approach. The primary method of the thesis, prototyping, supports the constructive design research process. Design-driven method and multidisciplinary method together with visual research are also used in this thesis. The written thesis introduces the design research and knitwear development process of Knitted Skin based on these theories and methodologies. The outcome of this thesis, Knitted Skin, is a complex knitwear piece with specific structures and 3D knitted shape. The knowledge creation is included in the knitwear development process and outcomes. In addition, Knitted Skin brings up ideas for further development of technical knitwear.

Knitted Skin on funktionaalisen neuleen tutkimusprojekti, joka tutkii neuleen käyttöä ihmisen ihon venyvyyden ja istuvuuden simuloinnissa. Neuletekniikkaan keskittynyt tutkimusprojekti on osa tehokkaampia keinoja lasten hengitysvaikeuksien tutkimiseen ja mittaamiseen selvittävän monitieteellisen tutkimusryhmän työtä. Ryhmällä on kehitteillä lasten hengitysvaikeuksia simuloiva hengityssimulaattori, jonka on tarkoitus opettaa tekoälyä ja terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan lasten hengitysvaikeuksia visuaalisesti. Knitted Skin on simulaattorin keinotekoinen neuleiho. Tämän opinnäyte keskittyy nimenomaan neulerakenteisiin ja neuletekniikkaan. Opinnäytteen teoreettinen tutkimus esittelee neulerakenteita, teollista neuletekniikkaa, muotoon neulontaa sekä saumatonta neuletta. Lisäksi teoriaosuus esittelee opinnäytteen neuletuotteelle tärkeät ihon ominaisuudet. Opinnäytteen taustatutkimus esittelee tutkimusryhmän aikaisemman työn sekä tuo yleiskatsauksen aiheen ympärillä tehtyyn aiempaan tutkimukseen ja projekteihin. Knitted Skin -opinnäytteen teoriatausta pohjautuu konstruktiiviiseen muotoilututkimukseen. Työn tärkein metodi on prototypointi, mutta myös monitieteellisyys, muotoilulähtöisyys ja visuaalinen taustatutkimus palvelevat prosessissa metodeina. Opinnäytteen kirjallinen osuus esittelee tekstiilitutkimus- ja neulesuunnitteluprojektin prosessin pohjautuen näihin teorioihin. Knitted Skin -työn tulos, neuleiho, on tekninen neuletuote, jolla on tarkkaan määritellyt neulerakenteet ja kolmiulotteinen muotoonneulonta. Uuden neuleosaamisen kehitys käy ilmi tuotekehitysprosessissa ja sen lopputuloksissa, ja Knitted Skin tuo esiin myös ideoita jatkokehitykselle.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Arvonen, Miika
Keywords
multidisciplinary, knitwear development, medical textiles, functional knitwear, constructive design research, seamless knitting, industrial knitting
Citation