Increasing the Enjoyment of Online Video Content with Topical Interactivity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
113
Series
Abstract
Online video platforms have developed into hosting increasingly long and complex video presentations. The navigation and storytelling properties of the online video presentations can be augmented with video interactivity. Despite this there is little understanding on supporting video interactivity and its impact on video engagement. To investigate this, a study was conducted about increasing the enjoyment of said video content by applying a layer of topical interactivity on top of the media. A satirical news show was created and viewed by participants under one of 5 different test conditions. Each condition differed in the level and presentation of topical interactivity. 75 participants evaluated attributes relevant to engagement and interactivity of the different test conditions, 15 participants per condition. Data was collected via a post-test questionnaire and an interview containing open ended questions about the material. Results show that, in the context of online video, the addition of topical interactivity has a positive effect on the media experience as a whole, while not affecting the engagement or enjoyment of the video content itself.

Internetin videopalvelut ovat kehittyneet pisteeseen, jossa niiden kautta on mahdollista katsoa entistä pidempiä ja monimutkaisempia videoesityksiä. Videoiden välistä ja sisäistä navigaatiota sekä tarinankerronnallisia ominaisuuksia voidaan parantaa videointeraktiivisuuden avulla. Edellämainituista seikoista huolimatta nyky-ymmärrys videointeraktiivisuudesta, sen toteutustavoista ja vaikutuksesta videoiden mukaansatempaavuuteen on rajallista. Näiden asioiden selvittämiseksi toteutettiin tutkimus, jossa pureuduttiin videomedian mukaansatempaavuuteen lisäämällä nettivideoon sisältökohtaista interaktiivisuutta. Tutkimusta varten toteutettiin viiteen koeasetelmaan jaettu satiirinen uutisohjelma. 75 koehenkilöä (15 henkilöä koeasetelmaa kohden) arvioivat erilaisten uutisohjelmaversioiden mukaansatempaavuutta ja interaktiivisuutta niihin liittyvien parametrien kautta. Arvioita kerättiin koemateriaalin katselun jälkeen kyselyllä sekä avoimia kysymyksiä sisältävällä haastattelulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sisältökohtaisen interaktiivisuuden lisäämisellä nettivideoesitykseen on positiivinen vaikutus mediakokemukseen kokonaisuutena, mutta interaktiivisuus ei vaikuta negatiivisesti eikä positiivisesti itse videon mukaansatempaavuuteen tai nautittavuuteen.
Description
Supervisor
McGookin, David
Thesis advisor
Kinnunen, Teemu
Keywords
interactivity, engagement, enjoyment, video, YouTube, online
Other note
Citation