Managing the Energy Performance of a Large Building Stock

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-05
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU3001
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
Up to a quarter of all energy used in Europe is consumed in residential buildings. This is a significant share not only environmentally but also economically. Thus, it is increasingly important to focus on cutting energy consumption. Energy performance management is an essential task especially for property management companies since rising energy prices create significant cost pressures for many of them. It is possible to reduce energy consumption and costs by investing in energy efficiency of the buildings. However, improvements need to be made in a structured and coordinated manner in order to achieve full benefits from the investments. A missing process to implement the energy conservation measures may lead to lost economic and environmental benefits. This thesis presents a new process called Energy Operations Management (EOM) as a solution to this problem. It is a continuous process to manage the energy performance and conservation measures in a building stock. Key functions of the process include analyzing the energy consumption of the building stock and identifying the residential buildings that lack energy efficient systems. Based on the analyses, special attention will be given to inefficient buildings in order to improve the energy performance. EOM was tested with a sample of energy consumption data and it proved to be a functional system to manage the energy performance in a large building stock. However, further tests within a longer period of time are required to verify the functionality of the EOM in various situations.

Euroopan energiasta jopa neljäsosa kuluu asuinrakennuksissa. Se on hyvin merkittävä määrä niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Energiankulutuksen hallitseminen on erityisen tärkeää yrityksille, jotka omistavat suuren rakennuskannan. Suuri energiankulutus yhdistettynä eri energiamuotojen nouseviin hintoihin luo jatkuvasti kasvavia kustannuspaineita monille yrityksille. Rakennusten energiankulutusta on kuitenkin mahdollista hallita ja pienentää investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Saadakseen investoinneista mahdollisimman suuren hyödyn irti, tulee ne toteuttaa suunnitellusti sekä järjestelmällisesti. Jos järjestelmällistä prosessia energiankulutuksen hallitsemiseen ei ole, on suuri riski, että osa saavutettavissa olevasta hyödystä jää saavuttamatta. Tämä työ esittelee uuden rakennusten energiatehokkuuden johtamisprosessin nimeltä ”Energy Operations Management (EOM)” ratkaisuna energiatehokkuuden johtamiseen. EOM-prosessin keskeisimmät osat ovat kulutusdatan analysointi, tehottomien rakennusten tunnistaminen rakennuskannasta sekä huomion kohdistaminen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. EOM-prosessin toimivuutta testattiin energiankulutus-datalla, minkä perusteella prosessi osoittautui käytännölliseksi. Jotta saataisiin varmuus EOM:n toimivuudesta laajemmin, pitää sitä kuitenkin vielä testata monipuolisemmin pidemmällä aikavälillä.
Description
Supervisor
Holmström, Jan
Thesis advisor
Vähätiitto, Tuomo
Tero, Raimo
Keywords
residential buildings, building stock, energy management, energy performance, asuinrakennus, kiinteistökanta, energiatehokkuus, energiatehokkuuden johtaminen
Other note
Citation