Varainhoitajan valinnassa käytetyt kriteerit. Suomalaisia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä omaisuudenhoitajia koskeva kyselytutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Kansantalous, Sijoitusrahastot, Eläkerahastot, Eläkkeet, Säätiöt, Omaisuudenhoito
Other note
Citation