Levynkannesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Levynkannesta Opinnäytetyö Levynkannesta käsittää kaksi osaa. Ensimmäinen osa, Levynkansi ennen, nyt ja tulevaisuudessa keskittyy musiikkiäänitteiden pakkaamiseen ja tarkemmin levynkansien kuvitukseen ja sisältöön yleisesti. Osiossa käsitellään levynkannen historiaa, nykypäivää ja pohditaan, mitä fyysiselle äänilevylle on tapahtumassa musiikkiteollisuuden digitalisoituessa huimaa vauhtia. Esimerkkien avulla levynkansi asetetaan osaksi populäärikulttuuria ja sille haetaan muitakin, kuin musiikin kuvittamiseen ja myymiseen liittyviä merkityksiä. Toisessa osassa, Ideasta toteutukseen: Kuinka levynkansi tehdään käydään läpi prosessikuvauksen omaisesti levynkannen syntytarina. Siinä kerrotaan aikajärjestyksestä, kuinka idea valjastetaan toimimaan valitussa pakkausmuodossa. Osioon kuuluu myös valmiit levynkannet. Opinnäytetyö on toteutettu tutustumalla monipuolisesti levynkansiin ja niihin liittyvään kirjallisuuteen. Tämän lisäksi käytössä olleita lähteitä ovat musiikkialan lehdistö. Lisäarvoa tutkimukselle on tuonut oma kokemusperä, aiheeseen liittyvät luennot sekä keskustelut musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien kanssa.

Of the album cover The thesis "Of the album cover" consists of two parts. The First part, "The Album cover then, now and in the future" focuses on the packaging of musical recordings and specifically on album cover illustrations and on the content in general. The part addresses the history and the present days of the album cover, as well as reflects on what is happening to the physical recording as the music industry is digitizing at an ever fastening pace. Album cover is set, through examples, as a part of the popular culture and it is also sought other meanings than those related to illustrating and selling the music. The second part, "From idea to realization: How to make an album cover" goes through the album cover's story of origin in a manner similar to process description. It tells in chronological order how the idea is harnessed to work in the chosen packaging format. Included is the finished product, the cover sheets for an album. The Thesis has been realised by getting to know the many aspects of the album cover through literature on the subject and by studying covers first hand. In addition, the music press has been used as a source. My own experience, as well as studies and discussions with professionals in music business, have given added value to the thesis.
Description
Supervisor
Nieminen, Tarja
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
graafinen suunnittelu, levynkansi, levynkannet, populäärimusiikki, musiikki, kuvitus, graphic design, album cover, popular culture, illustration, music, grafisk design, skiv omslag, musik, populärmusik, tekning
Other note
Parts
  • Produktio: Aprox-artistin Is He The Motherfigure Or Am I The Bitch-albumin fyysiset levynkannet.
Citation