Skraj – Vardagens subtila skräck, i form av tecknade serier

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
sv
Pages
38
Series
Abstract
I min kandidatavhandling ställer jag frågan: Hur skapar man en obehaglig och skrämmande stämning i en tecknad serie med vardagen som miljö? Jag behandlar både berättande och visuella tekniker i mitt arbete för att kunna svara på min forskningsfråga och utför därtill ett eget projekt i form av en 64 sidor lång tecknad serie där jag använder mig av de svar jag kommit fram till. I denna avhandling visar jag det första kapitlet ur min serie samt några bilder ur resten av serien. I min forskning behandlar jag skräck som genre och berör samtidigt hur den sammanfaller med serieteckning. Inom skräckgenren har jag valt att fokusera på den mera subtila formen av skräck som väcker obehag hos läsaren/åskådaren. Jag lyfter också fram ett svenskt exempel på serier som passar in i denna definition av skräck samt ett flertal exempel ur manga-genren. Min avhandling är inspirerad av serier om skrämmande saker jag tecknat som barn som jag kommer ta upp när jag berättar om processen, men jag behandlar dessa inte desto vidare i detalj. Jag beskriver min process genom skisser och talar om varifrån jag fått min inspiration. Jag talar även om händelserna i serien och de teman jag vill ta fram i berättelsen. Den tar starkt inspiration av min egna vardag och jag har försökt fånga hur obehagliga situationer kan överdrivas och bli skräckinjagande. Serien behandlar vardagen som något mardrömslikt; att gå till arbetet, att uppleva socialt obekväma situationer, att misslyckas i livet. I slutet av min avhandling reflekterar jag över processen och talar om vad jag tycker fungerar bra i den färdiga serien och vad jag kunde ha gjort annorlunda. Jag sammanfattar på vilka sätt jag har svarat på min forskningsfråga. Jag tar också upp på vilka sätt man kan fortsätta denna forskning i framtiden. Jag avslutar med att sammanfatta vad jag har lärt mig under detta projekt och hur denna process har ändrat min syn på mig själv som konststuderande och serietecknare.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Tolvanen, Anni
Keywords
serier, skräck, manga, bildberättande, kuslighet, svetoft
Other note
Citation