Mikroprosessoripohjaisen EKG-mittaus- ja -analysointilaitteen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1990
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
Ele-66
Degree programme
Language
fi
Pages
48 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
Citation