Mielipaikassa: Saarvan merkityksellisyyttä jäljittämässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tutkin kandidaatin opinnäytteessäni sukutilani Saarvan merkityksellisyyttä. Paikka on lapsuudesta asti tuttu sukumme kokoontumispaikka ja myös siksi tärkeä itsellenikin, mutta kesän 2012 tapahtumat synnyttivät uudenlaista merkityksellisyyttä. Vierailimme ukkini kanssa kesän aikana Saarvan autioituneen kylän ympäristöissä ja tarkastelen tutkielmassani pääasiallisesti kyseisien retkien merkityksellisyyttä ja vaikutusta paikan kokemiseen. Tutkielmani perustuu henkilökohtaisten merkitysten hahmottamiseen ja muistojen kuvailuun. Tarkastelen myös taidekasvatuksen opintojen osallisuutta paikan ja merkityksien kokemiseeni. Tutkielmani on autoetnografinen ja aineistoni on pääosin itseni tuottama. Tarkastelen paikan merkityksellisyyttä muistojen, valokuvien ja mielenkarttojen avulla autoetnografisella tutkimusotteella. Ukkini kanssa tehdyt retket, kertomukset ja ukin Saarvan historian valokuvakokoelma välittävät ukin roolia kesän 2012 tapahtumiin, omien merkityksiensä jakajana. Tutkielmani välittää kokemuksiani, joita jakamalla voi tunnistaa merkityksiä. Tutkielmani tulos on henkilökohtainen uudelleentulkinta Saarvan merkityksellisyydestä. Autoetnografisessa tutkimusprosessissa tunnistin antavani metsälle merkityksellisyyksien kantajan roolin ja ympäristön herkistävän minut ajattelemaan aikaa. Ymmärsin tapani nähdä ja luoda merkityksiä perustuvan taiteellisen ajatteluun. Oleelliseksi nousi ymmärrys paikkoihin sidottujen merkityksien uudelleentulkinnan voimasta. Tutkielmani päätelmä tukee ajatusta, että yhteisön jäsenten tulisi mm. jakaa omia ajatuksiaan yhteisen paikan merkityksellisyydestä. Jakaminen tuottaa uudelleentulkintoja, jotka kiinnittävät meidät paikkaan todellisista henkilökohtaisista lähtökohdista käsin.
Description
Supervisor
Haveri, Minna
Keywords
Autoetnografia, Paikka, Aika, Metsä, Valokuva, Taiteellinen ajattelu, Lumoutuminen, Merkitykset
Citation