Tutkimus maakaasukäyttöisen keskinopean dieselmoottorin soveltuvuudesta sähkön ja lämmön tuotantoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Polttomoottorit
Mcode
Kul-14
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Keywords
Other note
Citation