Asiakkaan sekä markkinainformaation rooli ja merkitys teknologiapohjaisen palvelun tuotekehitysprosessin esivaiheissa. Case: Oy Radiolinja Ab:n portaali

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Tietoliikenne, Teleliikenne, Teknologia, Internet, Mobiilitekniikka, Viestintä, Palvelut, Asiakkaat, Tuotekehitys
Other note
Citation