Humanizing Workplaces - HR executives’ role in fostering systems intelligence in forerunning companies

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSaarinen, Esa
dc.contributor.advisorKenttä, Peter
dc.contributor.authorNousiainen, Anna
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSaarinen, Esa
dc.date.accessioned2018-06-01T11:39:01Z
dc.date.available2018-06-01T11:39:01Z
dc.date.issued2018-05-08
dc.description.abstractAs organizations’ needs and operating environments are constantly changing due to increasing competition brought by globalization and digitalization, so must leadership. Diving into the humane aspects of workplaces and people management, the aim of this study was to gain insight about HR’s role in tomorrow’s thriving organizations. This thesis presents a qualitative study that was conducted based on interviews with ten of Finland’s top HR professionals. Adopting the methodology of abductive inquiry, the iterative analysis process of the study revealed results from two different angles, which are presented with the help of the theoretical framework of systems intelligence (SI), first introduced by Saarinen and Hämäläinen (2004) as a key form of human behavioural intelligence that enables intelligent behaviour in complex human systems involving interaction and feedback. The results of the study were two-fold. First, all participants showed high capabilities in the eight dimensions of SI (systems perception, attunement, reflection, positive engagement, spirited discovery, effective responsiveness, wise action and positive attitude) and demonstrated these in their work environment. Second, the results suggest that in their organizations the participants play a key role in creating an environment that enables the personal growth of the employees and that potentially increases systems intelligent behavior of its employees, thus improving the performance and efficiency of the organization. This thesis therefore proposes that there is a link between successful strategic human resource management and systems intelligence, and that HR executives seem to play a key role in building and organizational environment that fosters the growth of systems intelligence.en
dc.description.abstractYritysten toimintaympäristöjen ja tarpeiden ollessa jatkuvassa muutoksessa, esimerkiksi globalisaation ja digitalisaation kiristäessä kilpailua, myös johtamisen on muututtava. Tämä diplomityö syventyy työpaikkojen inhimillisiin puoliin ja henkilöstöjohtamiseen, tavoitteena lisätä ymmärrystä henkilöstöjohtamisen roolista tulevaisuuden kukoistavien yritysten rakentamisessa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa toteutettiin kymmenen syvähaastattelua, joihin osallistui alan huippuosaajiin lukeutuvia suomalaisten yritysten henkilöstöjohtajia. Iteratiivisen analyysimenetelmän tuloksena syntyi tuloksia kahdesta eri näkökulmasta. Tulokset on esitetty Saarisen ja Hämäläisen (2004) esittelemän systeemiälyn teoreettisen viitekehyksen kautta, jossa systeemiäly määritellään keskeiseksi ihmisten älykkyyden muodoksi, mikä mahdollistaa älykkään toiminnan monimutkaisissa systeemeissä, joihin liittyy vuorovaikutus ja jatkuva palaute. Tutkimuksen tulokset ovat kaksijakoiset. Ensiksi kaikki haastateltavat osoittivat merkittävää kyvykkyyttä systeemiälyn kahdeksassa dimensiossa (systeeminen havainnointikyky, sanaton yhteys, reflektiivisyys, heittäytyvä mukanaolo, aikaansaavuus, kekseliäs mieli, viisas toiminta ja positiivinen asenne) ja osoittivat, miten nämä näkyvät työpaikalla. Toiseksi tulokset ehdottavat, että organisaatioissaan haastateltavat ovat avainasemassa sellaisen ympäristön luomisessa, mikä tukee henkilöstön henkistä kasvua ja mahdollisesti lisää systeemiälykästä käyttäytymistä ja siten parantaa organisaation kykyä tuottaa tulosta ja tehokkuutta. Tämä tutkimus linkittää systeemiälyn ja henkilöstöjohtamisen käsitteet toisiinsa ja ehdottaa, että henkilöstöjohtajat vaikuttavat työnsä kautta siihen, tukeeko työympäristö työntekijöitä kehittymistä systeemiälyn osa-alueilla.fi
dc.format.extent78 + 9
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31589
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201806013016
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksfi
dc.programme.majorInformation Networksfi
dc.programme.mcodeSCI3047fi
dc.subject.keywordHRen
dc.subject.keywordhuman resource managementen
dc.subject.keywordsystems intelligenceen
dc.subject.keywordqualitative researchen
dc.titleHumanizing Workplaces - HR executives’ role in fostering systems intelligence in forerunning companiesen
dc.titleTyöpaikkojen inhimillistäminen - Henkilöstöjohtajien rooli systeemiälyn edistämisessä edelläkävijäyrityksissäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Nousiainen_Anna_2018.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format