Huurteen ja jään vaikutus avojohdoilla toimivien puhelinkantoaaltojärjestelmien transmissio-ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1972
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
162
Series
Description
Supervisor
Jauhiainen, Jaarli
Thesis advisor
Rahko, Kauko
Keywords
Other note
Citation