Valukomponenttien globaalin laadunhallintatyökalun tuotekehitys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
83 + 10
Series
Abstract
Suomen valimoteollisuus elää muutosvaihetta. Suursarjatuotanto karkaa Kiinaan tai muihin halvan työvoiman maihin ja pienissä sarjoissa yritykset suosivat kotimaansa valimoita. Säilyäkseen kilpailukykyisenä länsimaalaisten organisaatioiden on jatkuvasti kehityttävä ja parannettava toimintaansa, sillä globalisaation myötä eri tahot, kuten valtiot, organisaatiot ja yritykset ovat yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia toisistaan. Tässä työssä tutkitaan valimon tiedonkulun ja laadunhallintajärjestelmän ongelmakohtia sekä etsitään parannusehdotuksia tuotekehityksen työkalujen avulla. Diplomityön tarkoituksena on selvittää nykyisen laadunhallintajärjestelmän puutteet ja selvittää käyttäjien tarpeet. Näiden tietojen perusteella nykyistä laatujärjestelmää kehitetään vastaamaan paremmin valimon työntekijöiden tarpeita. Tällä hetkellä laatuhallintajärjestelmässä on kaksi suurta ongelmaa: käytettävyys ja tiedon hyödynnettävyys. Suurin osa työntekijöistä kokee nykyisen ohjelman liian haastavaksi, jotta sen käyttöä kannattaisi opetella. Lisäksi haluttua tietoa on vaikea löytää. Toinen ongelma ilmenee silloin, kun tietoa haluaa analysoida. Tietoa on paljon, mutta sitä on vaikea hyödyntää. Tämä työ painottuu erityisesti näiden kahden ongelman ratkaisuun.

Finnish foundry industry is living in transition. In the future, large-scale production will be made in China or in other low cost countries. Companies also prefer domestic industry in short-run production. To maintain their competitive strength, western organizations have to keep developing and improving their performance. This thesis is investigating and revising the problems in flow of information and in quality management system of the foundry with the help of tools of product development. The purpose of the thesis is to find out the user needs for quality management and problems of the current quality management system. Based on this information acquired, the current quality management system will be developed further to meet the requirements and needs of the foundry employees. At the moment the quality management system has two major problems: usability and information management. Most of the employees feel that the current system is too challenging to be worth the effort. The information needed is also difficult to find. The other problem appears when one needs to analyze the information. There is a lot of information in the system, but it is very difficult to utilize. This thesis is focusing on solving these two problems.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Lahdensivu, Markus
Keywords
tuotekehitys, valimoteollisuus, laadunhallintajärjestelmä, käytettävyys, product development, foundry industry, quality management system, usability
Other note
Citation