Building Business Intelligence Infrastructure

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T-115
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Today's large engineering projects require extended enterprises with elaborate project networks that can be global in reach. The challenges of such networks have led to the use of web-based collaboration systems. This study seeks to find out what additional issues a collaboration system in this case has and if these issues can be solved by building a business intelligence infrastructure. The value network and collaboration patterns are also studied from the customer's perspective. The study included literature reviews and also an overview of global megatrends and technological trends that might affect the business intelligence market, without forgetting cultural aspects. Both internal interviews and customer interviews were conducted to determine the requirements for the infrastructure. Based on the requirements a prototype was built on top of an open source platform, which was found to be sufficient for the purpose due to the pace of technological development. The study finds that for the case company, building the infrastructure does make sense: it has strategic importance and it would also help customers with many issues that are unsolved with current tools. Because of tacit knowledge, the importance of place is not going to disappear. Global competitive pressures can be successfully fought by encouraging cooperation within project networks and regional clusters. The use of collaboration software aids with this cooperation. The study recommends building features that help to spread the use of the software in the project networks. Focus should be especially on improving usability of searches and access controls.

Nykyiset laajat insinööriprojektit vaativat laajennettuja yrityksiä, joiden projektiverkostot voivat olla maailmanlaajuisia. Tällaisten verkostojen haasteet ovat johtaneet www-pohjaisten yhteiskäyttöjärjestelmien käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on ottaa selvää, millaisia lisäongelmia järjestelmällä tässä tapauksessa on ja voidaanko näitä ongelmia ratkoa rakentamalla infrastruktuuri liiketoimintatiedolle. Myös arvoverkosto- ja kommunikaatiomalleja tutkitaan asiakkaan näkokulmasta. Tutkimukseen sisältyi kirjallisuustutkimuksia sekä katsaus globaaleihein ja teknologisiin trendeihin, jotka voisivat vaikuttaa BI-markkinaan, unohtamatta kulttuuritekijöitä. Infrastruktuurin vaatimuksia luodattiin sekä sisäisten että asiakashaastattelujen avulla. Vaatimusten perusteella rakennettiin prototyyppi tarkoitukseen riittäväksi todetun open source -alustan pohjalle. Tutkimuksessa todettiin, että infrastruktuurin rakentamisessa on järkeä kohdeyrityksen kannalta: sillä on strategista merkitystä ja se auttaisi myös sellaisissa asiakkaiden ongelmissa, joita nykyiset työkalut eivät ratkaise. Hiljaisen tiedon takia paikan merkitys ei tule katoamaan. Globaaleja kilpailupaineita pystytään torjumaan kannustamalla yrityksiä yhteistyöhön projektiverkostoissa ja paikallisissa klustereissa. Yhteiskäyttöjärjestelmien käyttö auttaa tässä yhteistyössä. Tutkimus suosittelee sellaisten ominaisuuksien kehittämistä, jotka helpottavat ohjelmiston leviämistä projektiverkostoissa. Erityisesti kannattaa keskittyä hakujen ja käyttöoikeuksien käytettävyyden parantamiseen.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Puittinen, Mikael
Keywords
business intelligence, liiketoimintatiedon hallinta, data warehousing, tietovarastointi, tacit knowledge, hiljainen tieto, networked business, verkostoitunut liiketoiminta, value network
Other note
Citation