Tilaustavan vaikutus tilaustenkäsittelyprosessin automatisoimisessa. Case: Suomen 3M Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Logistiikka, Liiketalous, Tilaukset, Ohjausjärjestelmät, Tietojärjestelmät, Verkkokauppa
Other note
Citation