Implementing Fast Feedback Response in Agile Software Development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S3029
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
10 + 67
Series
Abstract
Nopean vasteen saaminen ohjelmiston oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi on tärkeää ketterässä ohjelmistokehityksessä. Perinteiset testimetodit alustavien testituloksien saamiseksi on ollut käyttää simuloituja ympäristöjä ja testityökaluja. Nämä metodit voivat olla hitaita, eivätkä ne aina paljasta ongelmia, joita voi esiintyä, kun ohjelmisto integroidaan kohdelaitteistoon. Tässä tutkielmassa selvitetään voidaanko luoda nopean testivasteen prosessi, ohjelmiston oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi, käyttämällä alustavassa testauksessa kohdelaitteistoa. Käyttämällä nopean testivasteen prosessia jatkuvan integraation ympäristössä, mahdollistetaan tehokkaammat vianetsintä- ja vianmääritysmenetelmät. Nämä metodit voivat johtaa edullisempiin ohjelmistokehityskustannuksiin, sekä tehokkaampiin ohjelmistokehitysmenetelmiin. Tässä tutkimuksessa kehitetään nopean testivasteen prosessi Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitysympäristöön. Testiprosessin soveltuvuutta Ericssonin jatkuvan integraation ympäristöön tutkitaan analysoimaalla testiprosessin suorituskykyä ympäristössä. Tässä tutkielmassa verrataan myös ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien tehokkuutta vesiputsousmallin ohjelmistokehitysmenetelmiin, käyttäen esimerkkinä Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitysorganisaatiota. Johtopäätöksenä, nopean testivasteen prosessin alustava validointi viittaa siihen, että prosessi soveltuisi toteutettavaksi Ericssonin kehitysympäristöön. Tämän testimetodologian käytön mahdollisuuttaa suositellaan tutkittavaksi myös muissa ketterän ohjelmistokehityksen projekteissa. Vahvoja indikaatioita saatiin siitä, että ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat tehokkaampia Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitystyössä, kuin aikaisemmin käytetyt vesiputousmallin kehitysmenetelmät.

Receiving rapid feedback on software functionality in the agile software development methods is important. Traditionally, the test methods for measuring software functionality are based on simulated test tools and test environments. These methods can be time-consuming and do not always reveal problems that may arise when the software is integrated into the target hardware. In the scope of this research, a study is conducted whether a time efficient fast feedback response test process can be created to ensure the software functionality in target hardware level in initial testing. Thus, making more efficient troubleshooting and fault finding possible by using a fast feedback test in a continuous integration environment. These methods can lead to decreased software development costs and increased software development efficiency. In this study, a fast feedback test process is created for the software development environment of the Ericsson Mobile Media Gateway. The feasibility of the test process is determined by analyzing the performance of the test process in the development environment. A study on the efficiency of the agile software development methods compared to the waterfall development methods is also conducted by using the Ericsson Mobile Media Gateway development organization as an example. In conclusion, the initial testing of the fast feedback test indicates that it could be applied to the Ericsson development environment. It is recommended to examine the possibility to use this fast feedback test methodology also in other agile software development projects. There are strong indications that the agile software development methods at Ericsson Mobile Media Gateway development organization are more effective than the previous waterfall development methods.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Arvonen, Teemu
Keywords
agile software development methods, continuous integration, rapid software testing, fast feedback, early fault finding, media gateway, ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät, jatkuva integrointi, nopea ohjelmistotestaus, varhainen vian havainnointi
Other note
Citation