Mechanical Distorters in Musical Stringed Instruments

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Some acoustic stringed instruments have been designed for quiet environments, and they do not produce sound loud enough for today’s noisy environment. The human ear perceives high-frequency sounds louder than lower ones. Thus, mechanical distorters have been designed to transfer energy from the low end of the spectrum to the more cutting high end. This thesis studies mechanical distorters, which have been made from curved metal wire and which lightly touch the string near its end point. It describes how three different mechanical distorters affect on the timbre of a vibrating string in a kantele, a traditional Finnish folk instrument. Both distorted and undistorted tones were recorded, and their spectrograms, the temporal evaluation of their partials, and sound pressure levels were compared. According to this study, mechanical distorters transfer energy from the low end of the spectrum to the high end by generating new long-lasting upper harmonics, thus making the sound brighter. Based on comparison of the standard sound pressure level (SPL) and the A-weighted SPL of the tones the distorted strings are perceived louder.

Jotkut akustiset kielisoittimet on suunniteltu hiljaiseen ympäristöön, eivätkä ne tuota tarpeeksi ääntä nykyajan meluisampiin ympäristöihin. Koska ihminen aistii korkeataajuuksiset äänet voimakkaampina kuin matalat, mekaaniset säröttimet on tehty siirtämään energiaa alemmilta taajuuksilta korkeammille ja leikkaavammille taajuuksille. Tämä työ tutkii mekaanisia säröttimiä, jotka on tehty taitellusta metallilangasta, joka koskettaa kevyesti kieltä sen päätepisteen lähellä. Työssä kerrotaan, miten kolme eri särötintä vaikuttaa kanteleen värähtelevän kielen äänensävyyn. Sekä säröttämätön ja särötetyt äänet on äänitetty ja niiden spektrogrammeja, yksittäisten harmonisten kehittymistä ja äänipainetasoja on vertailtu. Tämän työn perusteella mekaaniset säröttimet siirtävät energiaa alemmilta taajuuksilta ylemmille taajuuksille luoden pitkäkestoisia korkeita harmonisia, tehden näin äänestä kirkkaamman. Särötetty kieli kuulostaa voimakkammalta, kun verrataan normaalia äänipainetasoa ja A-painotettua äänipainetasoa.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Tahvanainen, Henna
Keywords
acoustics, music, kantele, harmonic distortion, nonlinear systems, spectral analysis
Other note
Citation