Suunniteltava kuljetuslaiva, jonka kuollut paino on noin 1000 tonnia Suomen ja Englannin välille.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1920
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Mustakallio, E.
Keywords
Other note
Citation