Modulaarisen teräskennorakenteisen kansirakennuksen toteutettavuus työaluksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-28
Department
Major/Subject
Meritekniikka
Mcode
K3005
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Kennorakenteet ovat osoittautuneet lupaaviksi rakenneratkaisuiksi monissa sovelluskohteissa. Pääasiallinen syy kennorakenteiden lisääntyvään käyttöön on niiden rakenteellinen tehokkuus, jonka ansiosta sovelluskohteista saadaan kevyempiä. Tässä diplomityössä selvitetään onko työaluksen kansirakennuksen valmistus teräskennorakenteisena moduulina toteutettavissa teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Työaluksen kansirakennusta tutkitaan modulaarisuuden näkökulmasta. Kennorakenteen soveltuvuutta modulaariseen kansirakennukseen tutkitaan tapaustutkimuksen avulla. Siinä käytettävän esimerkkialuksen kansirakennuksen yleisjärjestelyä käytetään pohjana kennorakenteisen konseptin kehityksessä. Tutkimuksessa selvitetään käytännön haasteita kennorakenteisen kansirakennemoduulin tuotannossa ja laivarunkoon liittämisessä. LVI- ja sähköjärjestelmien haasteita tarkastellaan, ja kennorakenteisen kansirakennemoduulin eristämistapaa verrataan perinteiseen laivan kansirakennukseen lämpötalouden näkökulmasta. Kennorakenteisen kansirakennemoduulin painoa ja hintaa arvioidaan ja verrataan perinteiseen kansirakennukseen. Kennorakennekonseptin vaikutusta laivaprojektin aikatauluun tarkastellaan. Kennorakenteinen kansirakennemoduuli vaikuttaa erittäin toteuttamiskelpoiselta. Työn perusteella voidaan suositella teräskennorakenteisen kansirakennemoduulin käyttöä työaluksissa. Tällä konseptilla toteutettuna kansirakennus voidaan valmistaa halvemmalla ja rakenteesta saadaan kevyempi perinteiseen kansirakennukseen verrattuna. Rakennusprosessin tehostumisen kautta laivaprojektin läpimenoaika lyhenee.

Sandwich structures have proven to be a promising structural option in many practical applications. The main reason for the use of sandwich structures is their structural efficiency, which leads to weight reductions. In this Master’s thesis the feasibility of a modular steel sandwich superstructure on special vessels is studied from a technical and economical point of view. Special vessels have short superstructures compared to overall vessel length. Therefore global bending is not taken into account in this study. The superstructure of a special vessel is studied from a modular perspective. The application of sandwich structure on a modular superstructure is studied through a case study. The general arrangement of the example ship is used as a basis in developing the new sandwich structure concept. Practical challenges in the production of the modular sandwich superstructure and in the hull joining process are studied. The challenges of electrical- and HVAC -systems are studied. The different ways of insulation are compared between the modular sandwich superstructure and the conventional superstructure from a thermal economy perspective. The weight and cost of the modular sandwich superstructure is estimated and compared with the conventional superstructure. The effects of the concept on the project schedule are viewed. The modular sandwich superstructure seems very feasible. On the basis of the study the use of a modular steel sandwich superstructure can be recommended on special vessels. With this concept, the superstructure can be made lighter and less expensive compared to the conventional way. Through a more effective building process, the project lead time is reduced.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Nallikari, Matti
Keywords
kennorakenne, sandwich structure, toteutettavuus, laivan kansirakennus, kansirakennemoduuli, modulaarinen kansirakenne, työalus, teräskennorakenne, feasibility, ship superstructure, modular superstructure, special vessel, steel sandwich structure
Other note
Citation