Uuden jäykistetyn laattaelementin soveltaminen värähtelyanalyysiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Lujuusoppi
Mcode
Kul-49
Degree programme
Language
fi
Pages
97 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Määttänen, Mauri
Thesis advisor
Hakala, Matti
Keywords
Citation