Event-driven semantic interopeability

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
51 + [9]
Series
Abstract
Internet enables creation of highly distributed systems. These systems consist of producers and consumers of data. Fluent communication between these parties is the key for building a scalable system. Different communication methods are classified based on the initiator of communication and how tightly coupled the communication is. Request/reply pattern emerges when a consumer polls a specific producer for data. It is simple to implement but might cause problems for scalability by tightly coupling the different parties. Event-based pattern is the exact opposite where producers notify interested consumers about state changes of the system that they monitor. This approach is more complicated to implement than request/reply but offers solutions to problems rising from tight coupling. Event-based systems can be extended by introducing semantic interoperability. Semantic techniques allow machines to infer knowledge from meaning of data. In event-based systems, semantic interoperability enables consumers to place subscriptions and receive notifications based on the meaning of data. In this study, the distributed system consists of Aalto Social Interface (ASI), a shared database offering social network to applications in OtaSizzle project. Currently, communication in this system is based on request/reply pattern which causes problems when data updates frequently or applications perform repeated queries to ASI. Therefore, this study proposes on event-based model of AS1. Moreover, the proposed model incorporates u semantic model of the data in AS1 and offers a method to place subscriptions based on changes in this semantic knowledge-base.

Internet mahdollistaa laajojen hajautettujen järjestelmien kehittämisen. Ne koostuvat tiedon tuottajista ja kuluttajista. Tehokkaan ja skaalautuvan hajautetun järjestelmän rakentaminen vaatii sujuvaa viestintää tuottajien ja kuluttajien välillä. Kuluttajan suorat kyselyt tuottajilta on suoraviivaisin tapa toteuttaa viestintä. Tämä tapa saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia järjestelmän skaalautuvuuteen, sillä se sitoo kuluttajat ja tuottajat tiukasti yhteen. Päinvastainen tapa saadaan aikaan tapahtumapohjaisuudella, jossa tuottajat lähettävät järjestelmän tilan muutoksista tiedotteita niitä tilanneille kuluttajille. Tämä tapa on monimutkaisempi toteuttaa kuin suorat kyselyt, mutta se ratkaisee skaalautuvuuteen liittyviä ongelmia erottamalla tuottajat ja kuluttajat toisistaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tapahtumapohjaisia järjestelmiä ja tarkastella tapahtumapohjaisuuden soveltamista Aalto Social Interfacessa (ASI), joka on sosiaalisen verkoston tarjoava keskitetty tietokanta OtaSizzle-projektin sovelmille. Viestintä olemassa olevan ASI:n kanssa perustuu tällä hetkellä suoriin kyselyihin. tämä aiheuttaa ongelmia tilanteissa, joissa ASI:a käyttävät sovelmat ovat riippuvaisia usein päivittyvästä tiedosta tai suorittavat useita toistuvia kyselyitä ASI:iin. Nämä ongelmat pyrittiin ratkaisemaan tuottamalla tapahtumapohjainen malli ASI:sta. Tämän lisäksi tuotettiin ASI:n sisältämästä tiedosta semanttinen malli, joka mahdollistaa tietämykseen perustuvan tapahtumien tilaamisen ja siten semanttisen päättelyn sekä yhteen toimivuuden OtaSizzlen sovelmille.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Nuutila, Esko
Keywords
Aalto Social Interface, Aalto Social Interface, distributed systems, hajautetut järjestelmät, event-based, tapahtumapohjaisuus, knowledge-driven, tietämys, OtaSizzle, OtaSizzle, publish/subscibe, semanttinen web, semantic web
Citation