Tukkien ominaisuuksien röntgenmittaus ja tukkiröntgenin käyttöönoton vaikutus luokkaan osuvuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-29
Department
Major/Subject
Fiber and Polymer Engineering
Mcode
CHEM3024
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
fi
Pages
72 + 5
Series
Description
Supervisor
Rautkari, Lauri
Thesis advisor
Virmiala, Juha
Kymäläinen, Maija
Keywords
tukkiröntgen, tukkimittari, tukkilajittelu, röntgenmittaus
Citation