Feed System for Hologram Compact Antenna Test Range

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAla-Laurinaho, Juha
dc.contributor.authorHäkli, Janne
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorRäisänen, Antti
dc.date.accessioned2020-12-03T23:17:03Z
dc.date.available2020-12-03T23:17:03Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractTässä diplomityössä on tutkittu hologrammiin perustuvan kompaktin antennimittaradan syötön toteuttamista muotoilluilla heijastimilla. Hologrammi on rakenteensa takia polarisaatio- ja taajuusriippuva fokusoiva elementti kompaktissa antennimittaradassa. Taajuus- ja polarisaatioriippuvuutta pyritään vähentämään ja hologrammin valmistamista pyritään yksinkertaistamaan muokkaamalla hologrammin valaisukenttää hologrammin syötöllä. Hologrammin syötön toteutusmahdollisuuksien selvittäminen aloitettiin perehtymällä geometriseen ja fysikaaliseen optiikkaan sekä erilaisiin kiilan diffraktion teorioihin ja niiden käyttöön heijastinantennien säteilyn laskemiseen. Lisäksi perehdyttiin muotoiltujen heijastinantennien synteesimenetelmiin ja -välineisiin. Hologrammin syötön suunnittelun pohjaksi mitattiin 310 GHz:n korrugoidun torven säteilyn suuntakuvio. Lopuksi tutkittiin hologrammin syötön toteuttamisen edellytyksiä muotoilluilla heijastimilla ja mahdollisia heijastimiin perustuvan syötön rakenteita. Syötön heijastimien kokoon vaikuttavat hologrammille haluttu valaisu, syöttötorven keilan muoto, käytetyn teholähteen koko ja hologrammin polttoväli. Syöttörakenteiden geometriasta laskettiin arvio kahden ellipsin muotoisen muotoillun hyperboloidipinnan puoliakselien minimipituuksille. Pääheijastimen minimihalkaisijaksi saatiin 13-20 cm ja apuheijastimen minimihalkaisijaksi 6-15 cm, kun hologrammin halkaisija on 60 cm. Lopuksi selvitettiin lyhyesti hologrammin syötön toteuttamismahdollisuuksia muotoillulla linssillä ja muokatun läpäisykertoimen omaavalla dielektrisellä kalvolla.fi
dc.format.extent83
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86917
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445755
dc.language.isofien
dc.programme.majorRadiotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-26fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsubmillimeter wavesen
dc.subject.keywordalimillimetriaallotfi
dc.subject.keywordcompact antenna test rangeen
dc.subject.keywordkompakti antennimittaratafi
dc.subject.keywordCATRen
dc.subject.keywordhologrammifi
dc.subject.keywordhologramen
dc.subject.keywordmuotoillut heijastimetfi
dc.subject.keyworddual shaped reflectorsen
dc.subject.keyworddual reflector feeden
dc.titleFeed System for Hologram Compact Antenna Test Rangeen
dc.titleHologrammiin perustuvan kompaktin antennimittaradan syöttöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_32156
local.aalto.idinssi14328
local.aalto.openaccessno
Files