Luonnollisen henkilön pääomatulojen verotuksesta Suomessa ja Saksassa - Erityisesti silmällä pitäen korko- ja osinkotulojen sekä myyntivoittojen verotusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
1993
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
PÄÄOMAVEROTUS, MYYNTIVOITTOVERO, SAKSA
Other note
Citation