TKI-hankkeiden tuloksia toivotaan nykyistä paremmin jakoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2020-03-16
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
7
Series
AMK-lehti / UAS Journal, Volume 2020, issue 1
Abstract
Avoimen TKI-toiminnan käytäntöjä ja asenteita TKI-toimintaa kohtaan selvitettiin OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa marrasjoulukuussa 2018. Kysely oli suunnattu ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan parissa työskentelevälle henkilöstölle, opettajille ja muille asiantuntijoille. Kyselyn tulosten perusteella AMK-henkilöstön TKI-toiminta näyttää olevan jo nyt avoimuuteen pyrkivää. Joissakin avoimen TKI-toiminnan käsitteissä ja toimintatavoissa, kuten aineistojen hallinnan ja tutkimusinfrastruktuurien kohdalla, näyttää olevan tarpeita tuelle ja osaamisen täydentämiselle. Vaikka motivaatiota tiedon julkaisemiseen löytyy, tulosten perusteella TKI-tulosten avoimeksi saattamisen edellytyksiä sekä TKI-tulosten saatavuuden parantamista tulisi vielä edistää.
Description
Keywords
avoin TKI, ammattikorkeakoulut, osaaminen, asiantuntijat, verkkokysely
Other note
Citation
Jaalama , K , Talvela , J , Hyyppä , H , Ahlavuo , M , Lahtinen , H , Kärki , A & Päällysaho , S 2020 , ' TKI-hankkeiden tuloksia toivotaan nykyistä paremmin jakoon ' , AMK-lehti , vol. 2020 , no. 1 . < https://uasjournal.fi/1-2020/tki-hankkeiden-tuloksia-jakoon/ >