Miten leikata vuorovaikutteista fiktiota? Havaintoja Sankari ja Sydän Kierroksella -televisiotuotantojen leikkaamisesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Taiteellinen lopputyöni on kahden vuorovaikutteisen TV-tuotannon leikkaus. Lopputyön kirjallinen osio arvioi näitä tuotantoja leikkaajan ja konseptisuunnittelijan näkökulmasta ja raportoi tuotannoissa tärkeiksi osoittautuneita kerronnan periaatteita ja työtapoja. Ensimmäinen tuotanto on vuorovaikutteisen televisio-ohjelman pilotti Sankari. Sankari on uudenlainen hauska improvisaatio-show, jossa yleisön joukosta tulleet pelaajat esiintyvät tarinan päähenkilön Eliaksen puheäänenä ja koittavat luovia hankalien tilanteiden läpi. Ohjelma on yhdistelmä karaokea, TV-komediaa ja videopeliä. Ennen esitystilannetta olen leikannut suuren määrän erilaisia kuvaklippejä, vaihtoetoisia tarinanpaloja, joita esitystilanteessa leikkaan yhteen pelaajan puheen mukaan. Sydän kierroksella on vuorovaikutteinen, chatti-TV:n ja musikaalin yhdistävä sarja, joka nähtiin YLE TV1 -kanavalla joulun 2006 välipäivinä. Tarinassa varttunut kabareelaulaja Juulia ja nuori poptähti Roope kohtaavat. Kumpi heistä rakastuu - vai rakastuuko kumpikin - riippuu katsojista. Katsoja vaikuttaa lähettämällä ohjelmaan tekstiviestejä, jotka sisältävät päähenkilöjen suhdetta ja tarinaa muuttavia avainsanoja. Ohjelman leikkauspäätökset tekee esitysjärjestelmä, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Sydän kierroksella -tarinamaailmasta ja kirjoittamistani leikkaussäännöistä. Fiktioleikkaus on informaation antamista katsojalle, dramaturgian hallintaa ja elämyksen tuottamista. Nämä kaikki osa-alueet liittyvät myös vuorovaikkuteisten tarinoiden leikkaukseen. Käyttäjän osallistuminen tekee kuitenkin leikkausprosessista toisenlaisen. Vuorovaikutteinen kerronta rakentuu osasista, jotka yhdistyvät vasta esitystilanteessa tekijöiden ja käyttäjän valintojen perusteella. Osasten tulisi olla sellaisia, että leikkaaja voi esitystilanteessa antaa käyttäjälle välitöntä palautetta hänen toiminnastaan ja toisaalta hallita teoksen dramaturgiaa ja johdatella katsomiskokemusta. Jotta tämä on mahdollista, vuorovaikutussuunnittelun on oltava osa suunnitteluprosessia tuotannon alusta alkaen. Vuorovaikutteista audiovisuaalista teosta ei voi tehdä suoraan samanlaisella tuotantomallilla kuin "tavallista" av-tuotantoa. Oleellista on, että käyttäjäkokemusta arvioidaan läpi tuotannon ja tuloksia sovelletaan niin, että ne parantavat lopputuotetta. Teoksen vuorovaikutustapa määrittää sopivat käyttäjäkokemuksen testausmenetelmät. Uusien työtapojen kehittämisessä on hyvä käyttää hyväksi myös leikkaajan osaamista.
Description
Supervisor
Tuomola, Mika
Thesis advisor
Mehtonen, Tuula
Keywords
televisio, leikkaus, vuorovaikutussuunnittelu, vuorovaikutteinen kerronta, vuorovaikutteisuus, tv-ohjelmat, leikkaaja
Citation