Combating counterfeiting in the e-commerce era: A luxury brand perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
91 + 7
Series
Abstract
The target of this thesis is to review and analyze the effects of e-commerce on the counterfeit market. The e-commerce has brought several new opportunities for several different parties. However, even the manufacturers and sellers of counterfeit products, have exploited these opportunities. Therefore today the Internet users have the possibility to buy counterfeit products easily online. Previously the counterfeit trade was focused almost merely on tourist spots so the change has been significant. E-commerce has had a clear effect on the counterfeit market and its growth. In addition, due to the e-commerce, there are several new parties involved in the trade of counterfeit products. Such parties include the information society services that act as intermediaries in the counterfeit trade. For instance, the Internet service providers and online marketplace providers have crucial roles in the online market. In this thesis the liabilities of different e-commerce parties are analyzed. In principle each of the e-commerce parties can be partly liable of the counterfeiting and the intellectual property infringements. The sellers of counterfeit products are basically always liable while the buyer's liability is mainly very restricted. The liability of the intermediaries is based on their roles: if the role is active, the service providers are liable, but if the role is completely technical and passive, the service providers are not usually liable for the intellectual property infringements. Finally the effects that the legal actions against the different e-commerce parties have on the counterfeit market are analyzed in this thesis. Single measures are usually not enough to have a clear effect on the market, but taking actions against several different parties could already be effective to some extent.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan verkkokaupan vaikutusta tuoteväärennöksien markkinoihin. Verkkokauppa on tuonut uusia mahdollisuuksia monille eri osapuolille, mutta valitettavasti myös tuoteväärennöksien valmistajat ja myyjät ovat omaksuneet nämä hyödyt. Näin ollen Internetin käyttäjillä on nykyään mahdollisuus ostaa tuoteväärennöksiä helposti verkon välityksellä, kun aikaisemmin tuoteväärennösmarkkinat keskittyivät lähinnä turistikohteisiin. Verkkokaupalla on ollut selkeä vaikutus tuoteväärennösmarkkinoihin ja sen kasvuun. Lisäksi verkkokaupan myötä tuoteväärennöskauppaan on tullut useita uusia osapuolia pelkkien myyjien ja ostajien seuraksi. Näitä ovat esimerkiksi eri välittäjinä toimivat tietoyhteiskunnan palvelut, kuten sähköiset markkinapaikat ja Internet-palveluntarjoajat. Tässä tutkimuksessa selvitetään verkkokaupan eri osapuolien vastuuta tuoteväärennöksien kaupassa. Periaatteessa kaikki verkkokaupan osapuolet voivat olla tietyissä määrin vastuussa tuoteväärennöksistä. Tuoteväärennöksien myyjät ovat lähtökohtaisesti aina vastuussa, kun taas ostajien vastuu on pääsääntöisesti hyvin rajallinen. Verkkokaupassa vaadittavien välittäjien vastuu määräytyy sen mukaan, mikä näiden rooli on. Jos rooli on aktiivinen, tällaiset välittäjinä toimivat osapuolet ovat vastuussa, kun taas roolin ollessa täysin tekninen ja passiivinen, vastuuta ei lähtökohtaisesti ole tehdyistä immateriaalioikeuksien. Lopuksi työssä arvioidaan luksustuotteiden näkökulmasta sitä, mitä vaikutuksia eri osapuolia vastaan kohdistetuilla oikeuden sallimilla keinoilla on tuoteväärennösmarkkinaan. Lopputuloksena voidaan todeta, että yksittäiset toimet tuskin ovat riittäviä vaikuttamaan markkinaan, mutta useampia keinoja käyttäen oikeudenhaltijalla on jo mahdollista vaikuttaa tuoteväärentäjiin.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Byström, Nomi
Keywords
trademark, e-commerce, counterfeiting, intellectual property, luxury brands, liability
Citation