Inspiraation arkeologia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
117 + 73
Series
Abstract
Opinnäytteen aiheena on tutkia inspiraatiota ja sen merkitystä osana luovaa prosessia. Opinnäyte jakautuu kahteen osaan, kirjalliseen ja produktioon. Produktio-osuus koostuu freelancer-kuosisuunnittelijan työnäytesalkusta eli portfoliosta. Innoituksena työlle toimivat useat kuvataiteilijat työskentelytapoineen ja tyyleineen. Jokainen taiteilija on innoittanut pienen painokuosi- ja kokoelman työnäytesalkun osaksi,. Salkun kuosit ja kankaat on työstetty valmiiksi tuotteiksi, joita voi myydä asiakkaille ja samalla esitellä omaa erityisosaamistaan. Kirjallisessa osuudessa etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mikä on luova prosessi ja inspiraation merkitys siinä? Mikä on suunnittelijan oman vision ja tekniikan mukanaan tuoman sattuman suhde toisiinsa? Missä kulkee inspiraation ja kopioinnin raja? Mistä innoitus ja halu työskentelyyn syntyvät? Miten uusia työskentelytapoja voi hyödyntää kuosisuunnittelijan työnäytesalkun tekoprosessissa? Kirjallinen osio esittelee myös minua inspiroineiden taiteilijoiden taustaa, aikakautta ja heidän edustamiaan tyylisuuntia. Näin selviää millaisia edellytyksiä ja rajoituksia kyseisillä taiteilijoilla oli työskentelyyn. Miten he valitsivat harjoittamansa tekniikat ja liittyikö niihin sattumaa? Entä mikä merkitys oli ideologialla töiden takana? Näiden tulosten valossa tarkastelen ja kyseenalaistan omaa työprosessiani. Opinnäytteessäni haastan omia mukavuusalueitani ikään kuin itselleni antamien kuosisuunnittelu tehtävien muodossa. Opinnäytteeni on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muotoilun ja taiteen kentän opiskelijoille tai ammattilaisille. Kuosisuunnittelijan käytännön työstä löytyy melko vähän kirjallista tietoa. Opinnäytteeni tekee pitkälti suunnittelijan pään sisällä tapahtuvasta luomisprosessista näkyvää. Opinnäytteen tarkoitus on tuoda uusia ideoita kuosisuunnitteluun ja innostaa lukijoita omiin henkilökohtaisiin kokeiluihin sekä kohtaamaan uusia suunnittelullisia haasteita. Opinnäytteestä selviää, että inspiraatio on osa sekä suunnittelijan että taiteilijan arkipäivää. Taiteilijat inspiroivat toisia taiteilijoita. On kysymys taiteilijoiden ja teosten vuorovaikutuksesta. Ideoiden ja ajatusten alkuperäistä keksijää ei usein ole olemassa. Miten vaikutteilta pystyisi suojautumaan ja miksi pitäisikään? Visuaalisessa työskentelyssä asiat yhdistyvät, inspiraatiot sekoittuvat ja aina syntyy jotakin uutta. Taidetta sekä kaikkea luovaa työskentelyä pitää motivoida joku syvempi voima: tekemisen pakko, intohimoinen rakkaus kauneuteen; siihen ettei voi elää saamatta aikaan jotakin konkreettista omilla käsillään. Opinnäytteen aikana valmistui painokuosien ja kudottujen kankaiden portfolio. Lopullinen visuaalinen vastaus tutkintokysymyksiin ilmenee työnäytesalkun muodossa. Siinä hyödynnän kirjallista osuutta varten lukemaani materiaalia ja siirrän sen oman ilmaisuni kautta suodatettuna näkyvään muotoon.

This thesis describes the importance of inspiration as part of the creative process and it is divided into two parts: a written theoretical part and an experimental production part. The latter part consists of a freelance pattern designer’s portfolio, which was inspired by several artists’ working methods and their various artistic styles. The portfolio consists of surface designs and a woven jacquard collection that has been inspired by each artist. Patterns and fabric samples are made as ready design products that can be sold to customers and represent the work of the designer. This research looked for answers for the following questions: What is meant by creative process and what is the significance of inspiration in it? What is the relation between a designer’s own vision and the chosen working method? Where is the line drawn between finding inspiration and copying? Where does one find inspiration and motivation for artistic creation? How can new working methods improve the work of a pattern designer? The theoretical core of this thesis introduces artists, such as Monet or Man Ray, and provides insight about their background, era and art movements. What were conditions and restrictions related to their work? How did they choose their artistic methods? The portfolio shows how my own personal experimental design work was inspired by this research. This thesis aims to bring new ideas to designers and inspires them to face new challenges as it makes the process of pattern and woven textile design visible . In addition, this thesis shows that inspiration is part of everyday life of designers and artists, and that artists are inspired by each other. One vital aspect of the inspirational process is the interaction between artists and their creations. In addition, new ideas seem to be mostly created in collective ways and influenced by many designers. The research behind this thesis resulted in a complete portfolio of surface design and woven fabric samples. Questions asked in this thesis are met with visual answers shown in the portfolio.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Pöyhönen, Tuula
Keywords
inspiration, pattern, jacquard, creative process, portfolio, surface design
Citation