Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorMäkinen, Joni
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2014-01-31T07:20:00Z
dc.date.available2014-01-31T07:20:00Z
dc.date.dateaccepted2012-05-14
dc.date.issued2012
dc.description.abstractTUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Julkisten hankintojen merkityksen kasvaessa myös niihin liittyvän markkinatiedon merkitys on lisääntynyt. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaationa toimivan Liikenneviraston hankintatoimintaan liittyvää markkinatiedon hallintaa selvittämällä markkinatiedon käyttötilanteita ja tietotarpeita, sekä antamalla toimenpide-ehdotuksia markkinatiedon hallinnan toimintamallien kehittämiseksi. LÄHDEAINEISTO: Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu teemahaastattelun periaatteella toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistui Liikenneviraston hankinnan asiantuntijoita. Lisäksi aineistona käytettiin Liikenneviraston sisäisiä kirjallisia tietolähteitä ja tietojärjestelmiä. TULOKSET: Markkinatietoa hyödynnetään operatiivisessa päätöksenteossa mm. hankintojen toteutustavan valintaan ja aikataulutukseen liittyen. Markkinatieto on tärkeää lisäksi strategisen tason päätöksenteossa, jossa sitä hyödynnetään myös yhteistyössä organisaation ulkopuolisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja infra-alan järjestöjen kanssa. Markkinatiedon tietotarpeet voidaan ryhmitellä kolmeen osaan: tuote-, toimittaja- ja tilaajamarkkinatietoon. Markkinatiedon hallinnan kehittämiseksi Liikennevirastossa tulisi tunnistaa tiedonhallinnan prosessin vaiheet, ja määritellä vastuutahot eri vaiheiden toteuttamiseen. Markkinoiden seurantaan liittyvää yhteistyötä muiden infra-alan toimijoiden kanssa tulisi lisätä.fi
dc.ethesisid13479
dc.format.extent116
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12244
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201401311292
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ifi
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.helecontietämyksenhallinta
dc.subject.heleconknowledge management
dc.subject.heleconbusiness intelligence
dc.subject.heleconbusiness intelligence
dc.subject.helecontunnusluvut
dc.subject.heleconfinancial ratios
dc.subject.heleconhankinnat
dc.subject.heleconpurchasing
dc.subject.heleconmarkkinat
dc.subject.heleconmarkets
dc.subject.helecontarjouskilpailu
dc.subject.heleconcompetitive bidding
dc.subject.heleconliikenne
dc.subject.helecontraffic
dc.subject.heleconinfrastruktuuri
dc.subject.heleconinfrastructure
dc.subject.heleconjulkinen hallinto
dc.subject.heleconpublic administration
dc.subject.keywordbusiness intelligence
dc.subject.keywordtietotarpeet
dc.subject.keywordtoimintamallit
dc.subject.keywordtunnusluvut
dc.subject.keywordhankinnat
dc.subject.keywordmarkkinat
dc.subject.keywordtarjouskilpailu
dc.subject.keywordvaltionhallinto
dc.subject.keywordjulkinen hallinto
dc.subject.keywordliikenne
dc.subject.keywordinfrastruktuuri
dc.titleMarkkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirastofi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes13479
local.aalto.openaccessno
Files