Tuettu taidetoiminta Suomessa - kohti yhdenvertaista taidetta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
45+8
Series
Abstract
Tuetusta taidetoiminnasta syntyvän taiteen arvostus ja tähän liittyvä puhetapa ja käsitteet ovat murroksessa. Tutkielman tarkoituksena on nostaa esille tuetun taidetoiminnan nykytilaa ja muutosta Suomessa: alan käsitteitä, toimintatapoja ja yhteiskunnallista asemaa. Erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ovat vaikeassa asemassa yhteiskunnassa, sillä he eivät saa välttämättä tarvitsemaansa apua ja tukea oman taiteellisen ilmaisun toteuttamiseen ja taiteen esittämiseen. Tutkimusaineistona on kyselylomakkeella saadut vastaukset ja keskustelu Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulun kanssa. Kyselyyn vastasi 13 tuetussa taidetoiminnassa työskentelevää sosiaali- ja terveysalan ja/tai taidealan ammattilaista. Teoreettinen viitekehys käsittelee alan terminologiaa ja sen muutosta kirjallisuudessa. Vammaisen henkilön asemaa yhteiskunnassa pohditaan kasvatussosiologisten ja filosofisten teorioiden kautta. Aineistosta nousee esille, että erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden yhteiskunnallista asemaa vahvistaisi tuetun taidetoiminnan toimijoiden vahvempi verkostoituminen ja yhteistyö. Tämän koetaan lisäävään mm. toiminnan näkyvyyttä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuudet harrastaa ja kokeilla taidealaa tulisi olla yhtäläiset valtaväestön kanssa, mitä ne eivät nykyisin ole. Tuetun taidetoiminnan palvelujen saatavuus on jakaantunut maantieteellisesti epätasa-arvoisesti ja niiden laatu on vaihtelevaa. Taidestudio-toimintamalli on ammattilaisten tiedossa, mutta se ei ole käytössä Suomessa johdonmukaisesti. Erityis-etuliitteellä alkavat käsitteet koetaan osin vanhanaikaisiksi ja alalla suositaan käytettävän yleistä taidealan sanastoa, ellei korosteta rakenteita, joissa toimitaan.
Description
Supervisor
Malinen, Piritta
Thesis advisor
Malinen, Piritta
Keywords
tuettu taidetoiminta, erityistaidetoiminta, outsider-taide, ITE-taide, taidestudio, kuvataidekasvatus
Other note
Citation