Analysis of easement of properties on the area of Pohjois-Savo District of land surveying

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Näse, Kalervo
Keywords
JAKO-program, JAKO-tietojärjestelmä, cadastre, kiinteistörekisteri, basic repairing of cadastre, kiinteistörekisterin perusparannus, right-of-way, kulkuoikeusrasite, grouping, ryhmittely, classifying, luokittelu
Citation