Feasibility of Quality of Service in GPRS Network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
85
Series
Abstract
Verkko-operaattorit ovat päivittäneet viime vuosien aikana pakettikytkentäisen (GPRS) data siirto-ominaisuuden GSM verkkoihin. Tämän avulla voidaan liikennöidä muihin pakettikytkentäisiin dataverkkoihin sekä optimoida radioverkon käyttöä. GPRS spesifikaatiot määrittelevät myös palvelunlaatu konseptin jota tutkittiin tässä diplomityössä. Työn tarkoituksena oli mitata mitä palvelunlaatu ominaisuuksia tämänhetkinen GPRS verkko tukee, sekä pohtia miten käyttäjät ja operaattorit voivat hyötyä niistä. Mittaukset tehtiin laboratoriossa useilla päätelaitteilla samanaikaisesti. Suorituskykyä arvioitiin käyttäjän näkökulmasta kun GPRS verkko oli ruuhkainen mittaamalla datan siirtonopeutta ja datapakettien viivettä. GPRS ei pysty takaamaan esim. datan virheettömyyttä ja datapakettien välistä viivettä. Mittaustuloksia verrattiin GPRS standardien arvoihin. Verkkoa monitoroitiin jotta voitiin varmentaa toiminteet datasiirron aikana esim. palvelunlaadun neuvottelu. Mittausten mukaan käyttäjille voidaan hallitusti tarjota erilaista palvelunlaatua kuten esimerkiksi rajoittaa datan siirtonopeutta. Verkko-operaattorit voivat käyttää tätä priorisoidakseen palveluja, käyttäjiä tai palveluoperaattoreita. GPRS ei kuitenkaan pysty takaamaan ehdottomia palvelunlaatu vaatimuksia. Palvelunlaatu attribuutit vaikuttavat datasiirtonopeuksiin ja viiveisiin riippuen missä kohtaa verkko on ruuhkainen. Mittauksissa havaittiin että DL siirtosuuntaan toimii kohtuullisen hyvin kun taas UL suunta ei toiminut lainkaan. Tämä johtunee päätelaitteista, palvelunlaatu ominaisuudet ei ole toteutettu niihin kunnolla.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo
Thesis advisor
Raitola, Mika
Keywords
GPRS, QoS
Other note
Citation