Organisaation turvallisuuspoikkeamien hallinta ja toimintamallit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-27
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
76+7
Series
Description
Supervisor
Tirkkonen, Olav
Thesis advisor
Lietzén, Jari
Keywords
poikkeamahallinta, häiriönhallinta, jatkuvuuden hallinta, poikkeamahallintajärjestelmä, turvallisuuspoikkeama, turvallisuusjohtaminen
Other note
Citation