Development of change management for IT service company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
81 + (4)
Series
Abstract
Liiketoimintaan sidotun informaatioteknologian yhteydessä ilmenee yhä useammin tarpeita erilaisille muutoksille. Tarpeet muutoksille luovat tarpeen muutoshallintajärjestelmälle, jonka avulla muutosten hallinnointi saadaan tapahtumaan ilman ongelmia. Muutoshallinnan tavoitteena on toimia ennalta määriteltyjen menetelmien mukaisesti, jolloin erityyppiset muutokset saadaan käsiteltyä entistä tehokkaammin ja täsmällisemmin. Tällä tavoin muutosten yhteydessä tapahtuvat epäonnistumiset saadaan minimoitua. Ennalta määritellyt menetelmät perustuvat hyväksi todettuihin menetelmiin ja käytäntöihin. Informaatioteknologian parhaiden käytäntöjen kokoelma Information Technology Infrastructure Library (ITIL) tarjoaa tehokkaan menetelmän muutoshallintaan. ITIL:n parhaiden käytäntöjen kokoelma sisältää huomattavan määrän ominaisuuksia sekä muutoshallintaan, että palvelunhallinnan muihin osiin. Tässä työssä tutkitaan palvelunhallinnan osien sisältöä yleisesti sekä muutoshallinnan osuutta syvällisemmin. Diplomityössä tullaan soveltamaan ITIL:n tarjoamia menetelmiä kehittäessä muutoshallintaan Samlink Oy:n Palvelutuotanto yksikön käyttöön.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Jyväkorpi, Antti
Keywords
IT service management, IT-palvelunhallinta, ITIL, ITIL, change management, muutoshallinta
Other note
Citation