Ilmaisun hiekkalaatikko

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Autoetnigrafinen tutkielma ilmaisun teoriasta joka käsittelee visuaalisten taiteiden sekä tanssin ilmaisullisia yhteyksiä. Aineisto muodostuu lähdekirjallisuudesta ja omasta kokemuksesta, jossa on mukana taiteilija kollektiivin kautta esiin nousseet huomiot. Kollektiivissa käsitellyt aihepiirit liittyvät taiteidenvälisyyteen sekä improvisaatioon. Oma kokemus syntyy tekijän tanssitaustan sekä visuaalisten taiteiden kautta nousseista huomioista. Tutkielman teoria perustuu pääasiassa Richard Eldridgen ilmaisun kolmijakoon. Tutkielma käsittelee ilmaisuun vaikuttavia tekijöitä kirjoittajan omasta kokemuksesta ja yhdistää näitä havaintoja teoriaan. Nämä kokemukset keskittivät tutkielman luvut koskemaan improvisaation, ryhmän sekä luomisprosessin vaikutusta ilmaisun muodostumiseen. Eldridgen ilmaisun kolmijakoa sovelletaan tanssin sekä visuaalisten taiteiden käsitteellistämiseen. Käsitteellistämisessä pyritään löytämään ilmaisuun, muotoon sekä sisältöön vaikuttavat tekijät näistä taidemuodoista. Tavoitteena on löytää taiteille yhteistä teoriaa ilmaisun muodostumisesta ja käyttää havaintoja hyväksi taidekasvatuksessa.
Description
Supervisor
Mira, Kallio-Tavin
Keywords
Autoetnografia, ilmaisu, teoria, tanssi, kuvataiteet, improvisaatio
Other note
Citation