Personalization in the Internet based Electronice Commerce

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Internetin sähköinen kaupankäynti on kasvava liiketoimintamuoto. Yksi sähköisen kaupankäynnin kilpailueduista on mahdollisuus kohdella asiakkaita yksilöinä. Kehittyneillä sivunkuvausmenetelmillä voi sähköisiin kauppoihin rakentaa mukautuvia käyttöliittymiä. Asiakkaan henkilökohtaisten ominaisuuksien hyödyntäminen eli personointi on yksi mukautumisen muoto. Personoinnissa voidaan käyttää asiakasmallia, joka koostuu asiakkaan ominaisuuksista, toiminnasta ja päämääristä. Yksittäisen asiakkaan tiedot sisältävää mallia kutsutaan profiiliksi. Personointiprosessi koostuu asiakkaan profiilin muodostuksesta ja kaupan personoinnista sen avulla. Työssä esitellään tapoja kerätä tietoja asiakasprofiilia varten sekä ehdotus asiakkaan profiilin esittämiseksi XML-kuvauskielen avulla. Personoituva järjestelmä koostuu asiakasmallista, personoituvista osista ja personointilogiikasta. Työssä kuvataan tapa toteuttaa sähköisen kaupan personointijärjestelmä.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
sähköinen kaupankäynti, personointi, profilointi, profiilien määrittely, mukautuvat käyttöliittymät
Other note
Citation