Telecom operator's information system for customer analysis

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPöntynen, Raimo
dc.contributor.authorPeltola, Vesa
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSoisalon-Soininen, Eljas
dc.date.accessioned2020-12-03T20:38:28Z
dc.date.available2020-12-03T20:38:28Z
dc.date.issued1997
dc.description.abstractKilpailun vapautuminen on pakottanut teleoperaattorit suuntaamaan asiakas- ja tuotehallinnan päätöksentekoa enemmän markkina- ja asiakaslähtöiseksi. Tässä diplomityössä on keskitytty Telecom Finland Oy:n ulkomaanpuheluiden seurantaan käytetyn tietojärjestelmän laajentamiseen siten, että asiakasanalyysien tehokas hyväksikäyttö tulee mahdolliseksi. Tavoitteena oli kartoittaa nykyisen järjestelmän puutteet sekä laajentamisen tarve. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin asiakasanalyysin mahdollistava tietokantajärjestelmä sekä kuvattiin sen tärkeimmän osuuden, asiakkaiden numeroavaruuksien, generoiva algoritmi. Algoritmin yksityiskohtaisen esittelyn lisäksi kuvattiin algoritmin suorituskykyä ja toiminnallisia ongelmia . Tämän lisäksi esiteltiin useita tietojärjestelmältä vaadittavia hakuja ja raportteja sekä niiden tuomat hyödyt teleoperaattorin päätöksenteolle.fi
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85079
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120343917
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietojenkäsittelyoppifi
dc.programme.mcodeTik-76fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordteleoperaattorifi
dc.subject.keywordasiakasanalyysifi
dc.subject.keywordtietojärjestelmäfi
dc.subject.keywordtietokantafi
dc.subject.keywordraportointifi
dc.subject.keywordtelepalvelufi
dc.subject.keywordulkomaanpuhelufi
dc.subject.keywordtelecom operatorfi
dc.subject.keywordcustomer analysisfi
dc.subject.keywordinformation systemfi
dc.subject.keyworddatabasefi
dc.subject.keywordreportingfi
dc.subject.keywordrelecom servicefi
dc.subject.keywordinternational callfi
dc.titleTelecom operator's information system for customer analysisen
dc.titleTeleoperaattorin asiakasanalyysin mahdollistava tietojärjestelmäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_07317
local.aalto.idinssi12281
local.aalto.openaccessno
Files