Telecom operator's information system for customer analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Kilpailun vapautuminen on pakottanut teleoperaattorit suuntaamaan asiakas- ja tuotehallinnan päätöksentekoa enemmän markkina- ja asiakaslähtöiseksi. Tässä diplomityössä on keskitytty Telecom Finland Oy:n ulkomaanpuheluiden seurantaan käytetyn tietojärjestelmän laajentamiseen siten, että asiakasanalyysien tehokas hyväksikäyttö tulee mahdolliseksi. Tavoitteena oli kartoittaa nykyisen järjestelmän puutteet sekä laajentamisen tarve. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin asiakasanalyysin mahdollistava tietokantajärjestelmä sekä kuvattiin sen tärkeimmän osuuden, asiakkaiden numeroavaruuksien, generoiva algoritmi. Algoritmin yksityiskohtaisen esittelyn lisäksi kuvattiin algoritmin suorituskykyä ja toiminnallisia ongelmia . Tämän lisäksi esiteltiin useita tietojärjestelmältä vaadittavia hakuja ja raportteja sekä niiden tuomat hyödyt teleoperaattorin päätöksenteolle.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Pöntynen, Raimo
Keywords
teleoperaattori, asiakasanalyysi, tietojärjestelmä, tietokanta, raportointi, telepalvelu, ulkomaanpuhelu, telecom operator, customer analysis, information system, database, reporting, relecom service, international call
Other note
Citation