Analysis of three single-stage converters for power factor correction

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on analysoitu kolmea yksiasteista ratkaisua tehokertoimen korjaukseen. Yksiasteisessa ratkaisussa tehokertoimen korjaus ja teholähteen lähtöjännitteen regulointi pyritään aikaansaamaan yhdellä aktiivisella kytkimellä. Analysoidut topologiat ovat: BIFRED, BIBRED ja modifioitu Dither. Työssä johdetaan kyseisille topologioille pysyvän tilan yhtälöt ja toimintarajat. Yhtälöiden avulla pystytään määrittämään mm. topologian ensiöpuolella sijaitsevan energiavarastona toimivan ison kondensaattorin jännite kaikissa kuormitustilanteissa. Lisäksi tarkastellaan ratkaisuille sopivaa mielekästä tehoaluetta toimintarajojen puitteissa. Työssä esitellään myös suunnitteluohjeita korkeataajuisten ja epäjatkuvalla toiminta-alueella toimivien kuristimien ja muuntajien suunnitteluun. Työtä varten rakennettiin 200W BIFRED, jonka avulla laskettuja tuloksia, pysyvän tilan analyysin onnistumista ja ratkaisun soveltuvuutta tehokertoimen korjaukseen arvioidaan.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Keywords
single-stage, power factor correction, line harmonics, EN 61000-3-2, BIFRED, BIBRED, modified Dither, tehokertoimen korjaus, yksiasteinen, verkkoharmoniset, modifioitu Dither
Other note
Citation