Lukuteoreettisten muunnosten käyttö konvoluution ja dekonvoluution laskemisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
01.72
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Keywords
lukuteoreettiset muunnokset, digitaalinen signaalinkäsittely, konvoluutio, dekonvoluutio
Other note
Citation