The Finnish Transport Safety Agency's application architecture comparison to existing application frameworks

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLiimatainen, Jyri
dc.contributor.authorLainonen, Teo
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorManner, Jukka
dc.date.accessioned2020-12-23T17:30:51Z
dc.date.available2020-12-23T17:30:51Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractWWW-sovelluksien sovellusarkkitehtuuri perustuu perinteisesti monikerroksiseen sovellusarkkitehtuuriin, jossa jokainen kerros pyrkii ratkaisemaan kerrokselle tyypillisiä osaongelmia. Sovellusarkkitehtuuri määrittelee sovelluksen sisäisen rakenteen eli millaisia komponentteja sovelluksessa käytetään ja millaisia vuorovaikutussuhteita komponenteilla on toisiinsa. Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sovellusarkkitehtuuri perustuu monikerroksiseen sovellusarkkitehtuuriin. Trafin sovellusarkkitehtuurin komponenttimalliksi on valittu EJB-komponentit ja käyttöliittymätekniikkana on käytetty JSP- ja Servlet-tekniikoita. Trafin sovellusarkkitehtuuri on rakennettu alusta alkaen itse, mikä on erittäin työlästä ja virhealtista. Tässä työssä selvitetään, miten Spring-, Hibernate- ja Vaadin-sovelluskehykset voivat auttaa sovelluskehityksessä, sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa ja miten yrityssovelluksia voidaan rakentaa ilman EJB-komponentteja ja JSP-tekniikkaa. Työssä rakennettiin kaksi sovellusta: Trafin sovellusarkkitehtuuriin pohjautuva sovellus ja Spring-, Hibernate- ja Vaadin-sovelluskehyksiin pohjautuva sovellus. Sovelluksille tehtiin tehokkuusmittauksia ja pohdittiin sovellusten ylläpidettävyyttä. Sovelluskehyksiin perustuva sovellus oli mittausten perusteella tehokkaampi, ylläpidettävyydeltään vaivattomampi toteuttaa ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi.fi
dc.format.extentvii + 78 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99405
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358232
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordarchitectureen
dc.subject.keywordTrafifi
dc.subject.keywordAPROSfi
dc.subject.keywordarkkitehtuurifi
dc.subject.keywordSpringfi
dc.subject.keywordHibernatefi
dc.subject.keywordVaadinfi
dc.titleThe Finnish Transport Safety Agency's application architecture comparison to existing application frameworksen
dc.titleLiikenteen turvallisuusviraston sovellusarkkitehtuurin vertailu valmiisiin sovelluskehyksiinfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_90695
local.aalto.idinssi42678
local.aalto.openaccessno
Files