The Finnish Transport Safety Agency's application architecture comparison to existing application frameworks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 78 s. + liitt. 5
Series
Abstract
WWW-sovelluksien sovellusarkkitehtuuri perustuu perinteisesti monikerroksiseen sovellusarkkitehtuuriin, jossa jokainen kerros pyrkii ratkaisemaan kerrokselle tyypillisiä osaongelmia. Sovellusarkkitehtuuri määrittelee sovelluksen sisäisen rakenteen eli millaisia komponentteja sovelluksessa käytetään ja millaisia vuorovaikutussuhteita komponenteilla on toisiinsa. Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sovellusarkkitehtuuri perustuu monikerroksiseen sovellusarkkitehtuuriin. Trafin sovellusarkkitehtuurin komponenttimalliksi on valittu EJB-komponentit ja käyttöliittymätekniikkana on käytetty JSP- ja Servlet-tekniikoita. Trafin sovellusarkkitehtuuri on rakennettu alusta alkaen itse, mikä on erittäin työlästä ja virhealtista. Tässä työssä selvitetään, miten Spring-, Hibernate- ja Vaadin-sovelluskehykset voivat auttaa sovelluskehityksessä, sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa ja miten yrityssovelluksia voidaan rakentaa ilman EJB-komponentteja ja JSP-tekniikkaa. Työssä rakennettiin kaksi sovellusta: Trafin sovellusarkkitehtuuriin pohjautuva sovellus ja Spring-, Hibernate- ja Vaadin-sovelluskehyksiin pohjautuva sovellus. Sovelluksille tehtiin tehokkuusmittauksia ja pohdittiin sovellusten ylläpidettävyyttä. Sovelluskehyksiin perustuva sovellus oli mittausten perusteella tehokkaampi, ylläpidettävyydeltään vaivattomampi toteuttaa ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Liimatainen, Jyri
Keywords
architecture, Trafi, APROS, arkkitehtuuri, Spring, Hibernate, Vaadin
Citation