Mittaus- ja valvontasuunnitelman laatiminen LEED-sertifikaatin vaatimusten mukaisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli kehittää yleinen malli mittaus- ja valvontasuunnitelman (M&V -suunnitelman) laatimiseen uudisrakennuksille. Työn yhteydessä laadittiin M&V -suunnitelma LEED-sertifioitavaan projektikohteeseen sertifikaatin vaatimusten mukaisesti. M&V -suunnitelma koostuu kolmesta osa-alueesta: Energiasimuloinnista, energiatehokkuuden mittaroinnista sekä seurannasta ja raportoinnista. Energiasimulointien tarkoituksena on erilaisten suunnitteluratkaisujen arviointi ja kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta. Tuloksena syntyvät rakennuksen suunnitteluratkaisun ja vertailutapauksen simuloidut energiankulutuksen jakaumat. Kohteeseen suunnitellaan riittävän laaja mittaristo rakennuksen energiatehokkuuden todentamiseksi. Mittariston avulla puutteet rakennuksen ja järjestelmien toteutuksessa ja toiminnassa voidaan paikallistaa riittävällä tarkkuudella ja virhetilanteisiin puuttua nopeasti. M&V -jakson tuloksista koostetaan raportti, joka sisältää kuvauksen merkittävimmistä eroavaisuuksista energiankulutusarvion ja mittaustulosten välillä sekä ehdotuksen korjaavista toimenpiteistä. M&V -suunnitelma on työkalu rakennuksen energiatehokkuuden kehittämiseen ja varmistamiseen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Suunnitelman avulla varmistetaan hankkeen järjestelmällinen energiatehokkuusprosessi. Energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa kokonaiskustannuksista tinkimättä.

Purpose of the thesis was to develop a model to formulate measurement and verification plan (M&V-plan) to new constructions. In context of the thesis M&V-plan formulated to LEED-certification project according to requirements of the LEED-certificate. M&V-plan is based on comparison between whole building energy simulation of reference and as design building and actual utility metering and sub metering data. M&V-plan defines baseline energy use, identifies metering requirements and outlines specific methodologies associated with implementing the plan. Simulation software's enabling to develop sufficient precise estimation of building's post construction energy use during design phase. Actual energy use can he measured and verified during the operating period. The comparison should include energy end uses for all system levels for which metered data is available. The report of the operation period includes an analysis of the remarkable deviations between measured data and estimated energy consumption and also a process for corrective actions. The M&V-process ensures that all systems are performing as specified and identifies any anomalies in equipment, operations or user habits. M&V-process encourages bettering projecting engineering and leads to systematic energy efficient process during building's design, construction and operating period.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Mairinoja, Pekka
Keywords
energy efficiency process, energy simulation, LEED, measurement and verification plan, M&V-plan, M&V-process, energiasimulointi, energiatehokkuusprosessi, LEED, mittaus- ja valvontasuunnitelma, M&V-prosessi, M&V-suunnitelma
Other note
Citation