Sound transmission loss of partitions in productized business premises

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
This thesis concentrated on the study of non-bearing partitions and their acoustical properties. Basis of the research was performed at SRV as a part of productization process of business premises. The tests on the partitions were focused to acoustic measurements: The first with the normal working method and the second with improved compaction. On the basis of the results it was evaluated how the compaction and working methods affect to the transmission loss and to loudness level of speech. The obtained results from the research revealed that the compaction improves transmission loss mostly in constructed-in-situ partitions. For example, the sound can easily propagate to the other side of the wall from the joints of partition systems. Also a column, which is mounted inwards from the facade cuts the wall structure and might increase the transmission loss, because the filling part from the prefabricated element has to be made at the site. It was also recognized that the transmission curve in glass partitions did not follow the theoretical curve since the properties of laminated glass and the compaction cannot dampen the sound enough. In spite of this the sound transmission loss was improved more in glass partitions than in solid walls. It was also noticed that the speech can be heard with high probability through glass structures. Blind wall results are partly unreliable, because during some measurements the background noise was exceptional high. In this thesis it was found that the junctions, compaction of wall structures especially in glass structures, and door sill, clearly have an effect on sound transmission loss. At the construction site production control can be made by using some check lists. In addition, a model should be performed for structures that are used often. Based on the results, it is also recommended to prepare detailed design guidelines for acoustically important joints. Also, typification of structural conceptions at the productization process should be prepared more precisely.

SRV Toimitilojen toimitilarakennuksen tuotteistamisprosessissa tutkittiin ei-kantavia väliseinärakenteita ja niiden akustisia ominaisuuksia. Tuotteistamisen yhteydessä asetettuja vaatimuksia tutkittiin ääneneristävyysmittauksin. Mittaukset kohdistettiin samoihin väliseinärakenteisiin kahdesti: ensimmäiseksi oli noudatettu perinteisiä työmenetelmiä, toisessa seinien tiivistyksiä oli parannettu. Tulosten perusteella tutkittiin tiivistyksen ja työtapojen vaikutusta ääneneristävyyteen sekä puheen kuuluvuuteen. Tutkimuksissa todettiin, että tiivistäminen vaikuttaa enemmän paikalla rakennettuihin seinärakenteisiin kuin järjestelmäseiniin. Syyksi arvioitiin järjestelmäseinän saumarakenne, josta ääni pääsee etenemään rakenteen toiselle puolelle. Lisäksi seinien ääneneristävyyteen vaikuttaa julkisivusta sisään vedetty pilari, joka katkaisee seinärakenteen. Tällöin elementistä joudutaan työmaalla työstämään väliin sopiva osa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tiivistyksen vaikutus on suurempi lasirakenteissa kuin umpiseinärakenteissa. Lisäksi havaittiin, ettei lasiseinärakenteiden ääneneristävyys noudattanut normaalin ääneneristävyyskäyrän muotoa. Syyksi todettiin, etteivät laminoidun lasirakenteen ominaisuudet ja tiiviys riitä vaimentamaan ääntä riittävästi. Tutkimuksissa havaittiin, että puhe kuuluu suurella todennäköisyydellä lasirakenteiden toiselle puolelle. Tulokset ovat kuitenkin osittain umpirakenteiden osalta epäluotettavia, sillä taustamelun suuruus oli mittauksissa osittain poikkeuksellisen korkea. Kokonaisuudessaan työssä löydettiin ääneneristävyyteen vaikuttavia osa-alueita kuten liitos sivuaviin rakenteisiin, lasirakenteiden tiivistäminen sekä ovien laahuskynnykset. Toteutuksen aikana tällaisten alueiden valvontaa voidaan suorittaa tarkastuslistojen avulla. Lisäksi usein toistuvista rakenteista suositellaan tehtävän mallityö. Työn perusteella suositellaan myös, että akustisesti vaativien väliseinärakenteiden osalta tulisi laatia liitosratkaisut. Lisäksi tuotteistamisessa määriteltyjen seinärakenteiden rakennetyypit tulisi määritellä täsmällisemmin.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Harmaajärvi, Reijo
Keywords
acoustics, akustiikka, productization, ilmaääneneristävyys, partition, järjestelmäseinä, partition systems, tuotteistaminen, sound transmission loss, väliseinä,
Other note
Citation