Rumpalin perspektiivi toiminnalliseen kalusteeseen, rumpuistuimen prototyyppi – ‘Kore’

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Furniture Design
Kalustesuunnittelun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
146
Series
Abstract
Opinnäytteeni aihe on tutkia rummuttamisen viitekehyksessä istumista rumpalin perspektiivistä ja valmistaa prototyyppi rumpuistuimesta. Erityisen painopisteen olen asettanut tuotteen konstruktion estetiikalle sille ominaisessa toimintaympäristössä. Näen rumpuistuimen parhaimmillaan opiskeluvälineenä sekä työkaluna, joka voi osaltaan tukea rumpalina kehittymistä. Pyrkimykseni on ottaa kantaa kalustemuotoilijan näkökulmasta tuotteeseen, joka ei mielestäni vastaa esteettisesti hallittua kokonaisuutta. Havaintojeni pohjalta voin todeta olemassa olevan tarjonnan visuaalisen ilmeen ja muotokielen herättävän assosiaatioita sohvakalusteisiin. Tekemäni taustakartoituksen pohjalta en ole löytänyt aiheeseen suoraan liittyvää aiempaa akateemista tutkimusta. Oma rummuttamistaustani sekä omat verkostot ovat avainasemassa aiheelle vaadittavan asiantuntemuksen suhteen. Kartoittamalla materiaalitietämystä ja koneistamalla itse prototyypin osat, sain kerättyä ensikäden tietoa jatkokehitystä varten. Tämän opinnäytetyön lopputuloksena syntyneen ensimmäisen prototyypin myötä oman tavoiteasettelun kannalta merkittävät seikat konkretisoituivat ja sen pohjalta tarveajattelu rumpuistuimen tuotekehitystyön jatkamisesta vahvistui. Tärkeimmät käsitteet tämän opinnäytetyön kannalta ovat rummuttamisen viitekehyksen keskeiset osatekijät.

The main objective of this thesis is to study the aspects of sitting from drummer’s perspective inside the frameworks of drumming and to make a prototype of a drum throne. I have put distinctive emphasis on the aesthetics of the structure design suitable for its active environment. At its best, I see a drum throne as a method for learning and a tool for improving drummer’s performance. As a furniture designer, I find it relevant to address and focus on a product, I don’t find aesthetically coherent as an entity. Through my observations, I see the market of the modern day percussion industry offering products in shapes with a visual appearance drawn from the comfort driven world of sofas. Based on the background research I made for this subject, there does not seem be any previously existing academic research or data published on this particular matter. Therefore, my own personal experience of drumming and networks relevant to this subject became key players meeting the required standard in professional expertise of the matter. By personally making the parts using heavy machinery and collecting data about different materials, I have managed to gain first-hand knowledge to further this product development project. As a result of this thesis, through making a working prototype of a drum throne, the essential aspects of my personal goals became more concrete, and the need to continue this product development process grew stronger. The main criteria relevant to this thesis work are all the significant factors of drumming.
Description
Supervisor
Järvisalo, Jouko
Thesis advisor
Vaajakallio, Jukka
Keywords
istuminen, rummuttaminen, rumpalin perspektiivi, funktionaalinen kaluste, rumpuistuin, rumputuoli, sitting, drumming, drummer's perspective, functional furniture, drum throne, drum stool
Other note
Parts
  • MoA'13
Citation