ATM switching chipset in an access node

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
83+24
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia kuinka kaupallinen ATM-kytkinpiirisarja saadaan sovitettua osaksi ATM-verkon liityntäsolmun arkkitehtuuria sekä rakentaa evaluointisysteemi yhden tällaisen arkkitehtuurin testaamiseksi. Tässä diplomityössä liityntäsolmu on määritelty verkkoelementiksi, joka yhdistää loppukäyttäjät verkkoon. Se kerää dataa, mitä tahansa digitaalista dataa, käyttäjiltä ja välittää sen verkkoon. Se voi myös toimia ATM-kytkin tai ATM-ristikytkentäelementtinä. Tämä tarkoittaa sitä, että liityntöjä verkkoon voi olla useampia kuin yksi ja liityntäsolmu pystyy kytkemään dataa niiden välillä samaan tapaan kuin käyttäjäliityntöjen välilläkin. Käyttäjäliitynnät voivat olla esimerkiksi johonkin DSL-tekniikkaan perustuvia liityntöjä, E1/T1-liityntöjä tai POTS-liityntöjä. Eräs mahdollisuus liityntäsolmun arkkitehtuurin toteuttamiseksi on käyttää kaupallista kytkinpiirisarjaa. Markkinoilla on monia vaihtoehtoja tähän tarkoitukseen. Tässä diplomityössä on vertailututkimus kolmen eri kytkinpiirisarjan sopivuudesta tähän tarkoitukseen. IDT SWITCHStAR[TM ] kytkinpiirisarjaan tutustutaan lähemmin suunnittelemalla ja rakentamalle sille erityinen evaluointisysteemi. Tässä diplomityössä käytetty liityntäsolmu ei omaa kytkentätoimintoa vielä, joten sitä voidaan käyttää ainoastaan keskittimenä. Koska ATM-verkkojen tulevaisuuden arkkitehtuuri ei ole kovin selvä, ATM-kytkinpiirisarjan käyttö ainakin mahdollistaa tämän toiminnon suhteellisen helpon lisäämisen, jos tarve vaatii. Alkuosa tästä diplomityöstä käsittelee ATM:n peruskäsitteitä, ATM-verkkoja sekä kytkemistä ATM-verkoissa. Sen jälkeen on vertailututkimus kolmen eri kytkinpiirisarjan soveltumisesta käytettäväksi liityntäsolmussa. Loppuosa käsittelee evaluointisysteemin suunnittelua ja rakentamista IDT SWITCHStAR[TM ] kytkinpiirisarjalle. Aivan lopussa on vielä kommentteja ja johtopäätöksiä tämän diplomityön kulusta ja tuloksista sekä ehdotelma siitä kuinka IDT:n kytkinpiirisarjaa voitaisiin käyttää osana liityntäsolmua.
Description
Supervisor
Porra, Veikko
Thesis advisor
Leinman, Ian
Keywords
ATM, ATM switching, DSLAM, Access Node, asynkroninen toimintamuoto, ATM-kytkentä, liityntäsolmu
Other note
Citation