Mitigating DDoS attacks with cluster-based filtering

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietokone Tehnika
Computer Science
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are considered one of the major security threats in the current Internet. Although many solutions have been suggested for the DDoS defense, real progress in fighting those attacks is still missing. In this work, we analyze and experiment with cluster-based filtering for DDoS defense. In cluster-based filtering, unsupervised learning is used to create a nor- mal profile of the network traffic. Then the filter for DDoS attacks is based on this normal profile. We focus on the scenario in which the cluster-based filter is deployed at the target network and serves for proactive or reactive defense. A game-theoretic model is created for the scenario, making it possible to model the defender and attacker strategies as mathematical optimization tasks. The ob- tained optimal strategies are then experimentally evaluated. In the testbed setup, the hierarchical heavy hitters (HHH) algorithm is applied to traffic clustering and the Differentiated Services (DiffServ) quality-of-service (QoS) architecture is used for deploying the cluster-based filter on a Linux router. The theoretical results suggest that the cluster-based filtering is an effective method for DDoS defense, unless the attacker is able to send traffic which per- fectly imitates the normal traffic distribution. The experimental outcome con- firms the theoretical results and shows the high effectiveness of cluster-based filtering in proactive and reactive DDoS defense.

Hajautetut palvelunestohyökkäykset ovat yksi nyky-Internetin suurimmista tietoturvahaasteista. Vaikkakin näitä hyökkäyksiä vastaan on kehitetty lukuisia puolustusmekanismeja, mikään näistä ei tarjoa täydellistä suojaa. Tämä työ tutkii klusterointiin perustuvaa liikenteensuodatusta ja sen käyttöä puolustuksena palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Klusterointipohjaisessa suodatuksessa suodatin oppii itsenäisesti normaalit liikennejakaumat. Tämän jälkeen näitä liikennejakaumia voidaan käyttää suodattamaan palvelunestohyökkäyksestä johtuvaa ylimääräistä liikennettä. Diplomityö tutkii skenaariota, jossa käytetään sekä proaktiivista, että reaktiivista klusterointipohjaista puolustusmenetelmää. Lisäksi skenaariosta formuloidaan peliteoreettinen malli, jonka avulla erilaisten hyökkäys- sekä puolustusmenetelmien analyyttinen tutkiminen on mahdollista. Analyyttisesti saatuja tuloksia evaluoidaan kokeellisesti Linux-reitittimessä hyödyntäen Hierarchical Heavy Hitter –klusterointialgoritmia sekä DiffServ-arkkitehtuuria. Diplomityön teoreettiset tulokset osoittavat, että klusterointiin perustuva suodatus on tehokas puolustus palvelunestohyökkäyksiä vastaan ellei hyökkääjä kykene tekemään imitoimaan tavallista liikennejakaumaa palvelunestohyökkäystä tehdessään. Kokeelliset tulokset vahvistavat teoreettiset tulokset ja osoittavat klusterointipohjaisen suodatuksen tehokkuuden palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Description
Supervisor
Tuomas Aura, Prof. Aalto University; Peter Laud, Prof. University of Tartu
Thesis advisor
Andrey Lukayenko, Postdoctoral Researcher, Aalto University
Keywords
DoS, clustering network traffic, DiffServ, hajautettu palvelunestohyökkäys, klusterointi, DiffServ
Other note
Citation