Renewal of the Jyväskylä railway yard

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Diplomityössä on tutkittu Jyväskylän ratapihan uudiskäytön mahdollisuuksia tilanteessa, jossa nykyiset järjestelyratapihan toiminnot siirtyisivät muualle. Vapautuvan ratapihan maa-alan käyttö sellaisenaan on hankalaa niin toimintojen kuin yhteyksienkin kannalta. Lähtötilannetta hankaloittavat myös säilyvät raiteet, vilkasliikenteinen Jyväskylän ohikulkuliikennettä välittävä Rantaväylä sekä maaston tasoerot, jotka vaikeuttavat radan päälle rakentamista. Työn suurin haaste on saada kaupungin ydinkeskusta toiminnallisesti lähemmäs radan ja Rantaväylän erottamaa Lutakon asuin- ja messualuetta sekä luonnonkaunista Jyväsjärveä. Työn lähtökohtana on ollut muuttaa alueen maankäytön reunaehtoja siirtämällä Rantaväylää sivusuunnassa poistuvan ratapihan tilalle. Vapautuva maa-ala saadaan liittymään näin suoraan osaksi Lutakkoa ja Jyväsjärven ranta-aluetta. Rantaväylän liikennemäärää on vähennetty tukeutuen olemassa oleviin ohitustiesuunnitelmiin. Työn kaupunkikuvallinen ratkaisu perustuu olemassa olevan ydinkeskustan ruutukaava-alueen jatkamiseen järven rantaan uudella muotokielellä. Kaaren muotoiset uudet korttelit muodostavat kaupunkikuvassa keskustan suuntaan avoimen ja hengittävän julkisivun. Lisäksi korttelin muoto mahdollistaa mahdollisimman suorien näkymien avaamisen etelään järven suuntaan. Kaarikortteleissa on tutkittu kaarikortteleiden asumiselle, julkiselle sekä toimistorakentamiselle avaamia mahdollisuuksia. Suunnittelualueen pysäköinti on nivottu osaksi kokonaismaisemaa sijoittamalla se rakennetun viherrinteen alle. Suunnitelman toinen osa-alue liittyy kiinteästi osaksi Lutakkoa. Alueelle on sijoitettu olemassa olevia toimintoja tukevaa toimistorakentamista sekä ammattikorkeakoulun opetustiloja. Alueen keskustan puoleista julkisivua on aukotettu kaupunkikuvallinen ilmeen pehmentämiseksi. Kortteleiden tehokas rakentaminen korvaa osaltaan ratapihan ja Rantaväylän siirtämisestä syntyviä kuluja. Kokonaisuudessaan uutta rakennusoikeutta suunnittelualueelle on osoitettu noin 66 400 kerrosneliömetriä. Suunnitelman myötä Jyväskylälle muodostuu uusi arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, ydinkeskustaa eheyttävä julkisivu, joka toimii mittakaavaltaan niin keskustan, Rantaväylän, kuin järvenkin suuntaan.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Keywords
Other note
Citation